Spelend leren

Spelenderwijs steeds wijzer.

HomeLeerstijlenSpelend leren

Spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Door te spelen werken kinderen aan hun emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling. Spelen is voor jonge kinderen (zoals peuters en kleuters) de beste manier om deze hogere mentale functies te ontwikkelen.[1]

Wat is spelend leren?

Spelend leren wordt gezien als de basis binnen het peuter- en kleuteronderwijs. Maar ook bij oudere kinderen is spelenderwijs leren erg populair. In de literatuur is men het over de precieze definitie van spel niet helemaal eens, maar over de volgende vier kenmerken van spel bestaat wel een algemeen consensus:[2]

  • Spelen gaat samen met plezier en de speler is actief betrokken.
  • Spelen gebeurt vrijwillig.
  • De speler neem zelf initiatief om te spelen, zolang hij het wil of hij de kans krijgt.
  • Spelen dient geen extern doel, het draait alleen om het proces van het spelen.

Er zijn drie soorten spel te onderscheiden:[3]

  1. Vrij spel
  2. Begeleid spel
  3. Voorgeschreven spel

Wanneer je kijkt naar de vier kenmerken, voldoet alleen ‘vrij spel’ hieraan. Vrij spel is vrijwillig, de leerling mag zelf kiezen wat hij doet, waar hij mee begint en waar het ophoudt. Dit is het spel dat jonge kinderen op de basisschool nodig hebben om te leren. Het is spel waar zij zelf betekenis aan mogen geven, oftewel: ‘Een activiteit waarbij nog niet alle mogelijkheden van tevoren zijn vastgelegd’.1

Wat heeft de leerling hiervoor nodig?

Om spelenderwijs tot leren te komen is er een speelleeromgeving nodig. Deze omgeving moet de leerling nieuwsgierig maken en uitdagen om aan de slag te gaan. Wel is het belangrijk dat er overzicht blijft. Wanneer de leerling teveel prikkels krijgt, remt dit juist af. Daarnaast is de leerkracht onmisbaar. De leerkracht observeert het spel, is beschikbaar voor hulp of vragen en sluit aan wanneer nodig.

Voorbeelden van spelenderwijs leren

Er zijn online veel voorbeelden te vinden van spelenderwijs leren. Dit kan bijvoorbeeld door de leerlingen te betrekken bij het maken van thema-speelhoeken en hen daar de keuzes in te laten maken. Ook biedt digitale media veel mogelijkheden om spelend te leren. Dit is met name interessant wanneer de leerling vrijheid heeft om zelf keuzes te maken in wat, wanneer en waarmee hij wil spelen en leren.

Spelenderwijs leren met Gynzy

De software van Gynzy biedt de leerling deze vrijheid om zelf keuzes te maken in wat, wanneer en waarmee hij wil spelen. De spelelementen in de software maken het voor de leerling leuk om te spelen en te leren. De leeromgeving is daarnaast zo gemaakt dat het de nieuwsgierigheid prikkelt en uitdaagt om steeds beter te worden. Naast de adaptieve verwerkingssoftware biedt Gynzy Kids de leerling ook trainers en tools om thuis spelenderwijs te oefenen en te leren.

Aan de slag!

Ben je benieuwd naar onze adaptieve verwerkingssoftware en het spelend leren met Gynzy Kids? Neem contact met ons op en probeer het gratis uit. Heb je nog geen devices (zoals iPads of Chromebooks) om de software op te testen? Geen probleem, ook die kun je uitproberen.

[1] Brouwers, H. (2017). Kiezen voor het jonge kind. Hij verwijst hierin o.a. naar Vygotsky.

[2] Wat is spel?

[3] Vervaet, E. (2014). De kleuter leert alleen spelend in vrij spel. Bij deze indeling wordt verwezen naar Berkhout, L. (2012). Play and psycho-social health of boys and girls aged four to six.

Neem contact op