Voor het leergebied rekenen in onze digitale verwerking is de adaptiviteit verbeterd. Om de meest passende opgaven voor een leerling te selecteren, houdt Gynzy vanaf nu niet alleen rekening met het niveau van de leerling op het leerdoel, maar ook met het niveau van de leerling op gerelateerde leerdoelen.

Met de digitale verwerking van Gynzy kunnen leerlingen adaptief leren. Hiervoor kijkt de software van Gynzy naar het niveau van de leerling op elk doel binnen de leerlijnen, de vaardigheidsscore. Nadat een leerling binnen een leerdoel een antwoord heeft gegeven, wordt de vaardigheidsscore van de leerling op dat leerdoel bijgesteld. Op basis van de vaardigheidsscore van de leerling worden telkens weer passende opgaven geselecteerd. Hierdoor krijgen leerlingen opgaven voorgeschoteld op hun eigen niveau. Wanneer een leerling start met de verwerking van Gynzy, stelt de leerkracht per leergebied eenmalig een startniveau in, zodat de leerling kan starten op de juiste plek in de leerlijn.

Vanaf nu wordt voor rekenen niet alleen rekening gehouden met het niveau van de leerling binnen een leerdoel, maar ook met het niveau van de leerling op gerelateerde leerdoelen. Dit gebruiken we om te bepalen op welk niveau een leerling instapt in een leerdoel. Zo kunnen we bijvoorbeeld een leerling die sterk is in het aflezen en maken van tabellen, meer uitdaging bieden wanneer hij begint aan het rekenen met tabellen.

Hoe wordt het instapniveau bepaald?

Voor het bepalen van het instapniveau van een leerling op een leerdoel houdt Gynzy rekening met de beheersing van de leerling op gerelateerde leerdoelen. Zo wordt voor het instapniveau voor het leerdoel ‘Optellen tot een tienvoud’ gekeken naar de beheersing van de leerling op een heleboel andere leerdoelen rondom optellen, die nauw aansluiten qua niveau en inhoud. Voor ‘Optellen tot een tienvoud’ (leerjaar 4) betekent dit dat er onder andere rekening gehouden wordt met de beheersing op leerdoelen: ‘Optellen tot 20’ (leerjaar 3), ‘Optellen t/m 100 met een tienvoud’ (leerjaar 4) en ‘Optellen door 100 met tienvouden’ (leerjaar 5). Een combinatie van de beheersing van een leerling van voorspellende leerdoelen, en het niveau (leerjaar) van deze voorspellende leerdoelen, bepaalt de hoogte van het instapniveau.

Verbetering adaptiviteit - blog - bepaling instapniveau

Het instapniveau voor een nieuw doel wordt bepaald op basis van de beheersing van gerelateerde leerdoelen.

Hoe zie ik dit terug in de klas?

Wanneer jouw leerlingen voortaan starten aan een leerdoel waar zij nog niet eerder aan gewerkt hebben, gaan zij – indien passend – profiteren van het aangepaste instapniveau. Waar eerder alle leerlingen onderaan een nieuw doel instapten, zal deze instap voortaan afhangen van de eerder aangetoonde vaardigheid op gerelateerde leerdoelen. Een hogere instap heeft concreet twee gevolgen. Allereerst zorgt dit ervoor dat een leerling beter op niveau uitgedaagd wordt. Leerlingen die naar verwachting een leerdoel op een hoger niveau aankunnen, zullen met moeilijke opgaven starten. Daarnaast zorgt een hogere instap ervoor dat de vaardigheidsscore van de leerling sneller zal stijgen. Wel is dit enkel het geval wanneer de leerling laat zien dat hij de moeilijkere opgaven ook daadwerkelijk aankan. Mocht de leerling de moeilijkere opgaven niet aankunnen dan gaat de vaardigheidsscore weer omlaag en krijgt de leerling eenvoudigere opgaven.

Verbetering adaptiviteit - blog - 1

In de nieuwe situatie stappen jouw leerlingen hoger in wanneer zij sterker zijn in gerelateerde leerdoelen.

Deze verbeterde adaptiviteit zullen jouw leerlingen ervaren wanneer zij werken in de Werelden van rekenen, in methodelessen (rekenmethodes) of in rekenbundels.

Instapniveau zichtbaar maken

In deze ontwikkeling rondom de adaptiviteit binnen het vakgebied rekenen, zetten we graag nog een extra stap. We zouden er graag voor zorgen dat zowel de leerkrachten als leerlingen inzicht krijgen in het nieuwe instapniveau. Een eerste stap hierin is het zichtbaar maken van het instapniveau voor de leerkracht. Inzicht in het instapniveau van haar verschillende leerlingen kan de leerkracht helpen bij de voorbereiding van de les.

Een verdere vervolgstap wordt het zichtbaar maken van het instapniveau voor de leerling. Wanneer een leerling een les, toets, bundel, Eilandsessie of Dorpsessie start, krijgt de leerling inzicht in zijn eigen vaardigheid door middel van een gevulde cirkel rondom het de Dorpletter. Door een leerling inzicht te bieden in zijn instapniveau kan de leerling een verwachting scheppen van het niveau van de opgaven die komen gaan.

Heb je vragen of opmerkingen over de verbeterde adaptiviteit? Onze buddy’s staan graag voor je klaar.