Logo Gynzy Academie

Verdiepingsscholing

HomeGynzy AcademieVerdiepingsscholing

Programma verdiepingsscholing

Tijdens deze interactieve bijeenkomst evalueren we het gebruik van Gynzy in de achterliggende maanden. We bespreken de vraagstukken die er liggen en gaan in op het goed gebruik van de software. Er is veel aandacht voor het analyseren van de resultaten.  Daarnaast bespreken we met elkaar in welk scenario jullie nu werken, of je dit wilt continueren en wat dit voor consequenties heeft. Ook wordt er teruggepakt op de ontwikkeling van de visie die in het eerdere visietraject en bassisscholing aan de orde kwam.

Tijdens de scholing zullen we ons verdiepen in een onderwerp. De trainer/adviseur stemt met jullie als school af welk onderwerp dit zal zijn.

Doelstellingen

Aan het eind van deze bijeenkomst:

 • Is het gebruik van Gynzy in de achterliggende maanden geëvalueerd: mogelijke oplossingen voor puzzels zijn besproken en parels zijn verzilverd;
 • Zijn de resultaten van de leerlingen uitgebreid geanalyseerd;
 • Is er geoefend hoe leerkrachten op grond van de resultaten in Gynzy kunnen kiezen voor passende interventies en instructies en kunnen hier hun planning op aanpassen en wordt verkend hoe dit vastgelegd kan worden;
 • Weten de leerkrachten hoe ze de instructielessen kunnen aanpassen aan / uitvoeren volgens de behoeften van de leerlingen en henzelf;
 • Is vastgesteld in welk scenario de komende tijd gewerkt zal worden en wat dat betekent voor het onderwijs;
 • Verdiepen we met elkaar een nader te bepalen onderwerp;
 • Zijn afspraken gemaakt voor de verdere implementatie en eventuele ondersteuning daarbij.
Timing / moment

3-6 maanden na de start met Gynzy verwerkingssoftware

Tijdsinvestering

3 uur, eventueel per agenda-onderdeel bekijken wie er bij zijn

Benodigdheden op locatie
 • Netwerk met goede internetverbinding
 • Digibord / beamer
 • Per twee personen is er een device beschikbaar om zelf praktisch aan de slag te gaan
 • Bestaande groepsplannen en toetsresultaten van niet-methodegebonden toetsen
 • Inloggegevens van een klas waar resultaten in staan

Doelgroep / Niveau

Leerkrachten, ib’ers, teamleiders.
Alle aanwezigen weten hoe Gynzy werkt en hebben de verwerkingssoftware een paar maanden gebruikt of hebben meegekeken met de leerkrachten die Gynzy gebruiken. Er zijn voldoende resultaten van leerlingen aanwezig om ze te kunnen analyseren.

Persoonlijke training voor groepen in een vertrouwde omgeving.

Kosten

€ 675,-
btw-vrij, per team

Algemene training op een vaste locatie. Geschikt voor individuen.

Powered by Driestar Onderwijsadvies