Werkbladen

Werkbladen om te leren rekenen.

worksheet math

Aansluitend bij leerdoelen

De lesstof in Gynzy voor rekenen bestaat uit een combinatie van online opdrachten en werkbladen. De werkbladen zijn essentieel om leerlingen bepaalde leerdoelen te laten behalen. Met een werkblad kunnen de leerlingen oefenen en kennis verwerven doordat ze gebruik maken van fysieke materialen. Bijvoorbeeld bij het leerdoel opmeten; op het werkblad meet de leerling dan iets op met een ‘echt’ liniaal.

Voor alle leerdoelen waarbij het handelen met fysiek materiaal nodig is, heeft Gynzy werkbladen ontwikkeld.

Ruim aanbod van werkbladen

De werkbladen behandelen diverse leerdoelen. Zo zijn er werkbladen waarmee leerlingen aan de slag kunnen met meten, aanzichten, grafieken en plattegronden. Voor 81 leerdoelen zijn er 1 tot 3 werkbladen beschikbaar.

werkbladen rekenen
Printinstructies

Bij het printen is het van belang dat je de pagina niet schaalt. In Adobe Reader betekent dit, dat je kiest voor de optie “ware grootte” of “actual size” en niet “passend”, “fit to page”, of iets dergelijks. Als je werkt met Google Chrome of Microsoft Edge dan kies je voor “aanpassen aan papierformaat” of “fit to page”.

Getalbegrip


Leerdoel:

Kleuren en tekenen van hoeveelheden t/m 5

Kleuren en tekenen van hoeveelheden t/m 10

Kleuren en tekenen van hoeveelheden t/m 20

Schrijven van de getallen t/m 10

Schrijven van de getallen t/m 20

Tellen van ongestructureerde hoeveelheden t/m 20

Tellen van hoeveelheden in groepjes t/m 20

Tellen van ongestructureerde hoeveelheden t/m 100

Herkennen van te veel of te weinig met hoeveelheden t/m 10

Herkennen van te veel of te weinig met hoeveelheden t/m 20

Kleuren en tekenen van splitsingen t/m 10

Werkbladen en nakijkbladen

1A , 1B , 1C

2A, 2B, 2C

3A , 3B , 3C

6A, 6B, 6C | 6A, 6B, 6C

7A, 7B, 7C | 7A, 7B, 7C

1A | 1B | 1C

Leerjaar:

2

2, 3

3

3

3

3

3

4

2, 3

1A | 1B | 1C

3

1A | 1B | 1C

3

Meetkunde

Leerdoel:

Tekenen van eenvoudige aanzichten

Tekenen van aanzichten

Maken van een routebeschrijving

Tekenen van een route op hokjes

Tekenen van een figuur met coördinaten

Tekenen van een route op een kaart met schaal

Tekenen van een plattegrond

Tekenen van lijnsymmetrie op hokjes

Tekenen van lijnsymmetrie

Tekenen van draaisymmetrie op hokjes

Vergroten en verkleinen van een eenvoudig figuur

Vergroten en verkleinen van een figuur

Natekenen van een figuur op hokjes

Tekenen van een figuur met gegeven lengtes

Zoeken van verschillen

Tekenen van een eenvoudig patroon

Tekenen van een patroon

Bewijzen van de vierkleurenstelling

Tekenen van een tegelpatroon

Tekenen van loodrechte lijnen

Tekenen van evenwijdige lijnen

Opmeten van een hoek

Tekenen van een figuur met hoeken

Tekenen van een figuur met een passer

Maken van een ruimtelijk figuur met een uitslag

Herkennen van vormen in een afbeelding

Tekenen van een 3D-figuur

Tekenen van een uitslag bij een ruimtelijk figuur

Leerjaar:

5

6

6

6

7

7

6

4

6

6, 7

5

5

4

6

2, 3

2, 3

4

4, 5

5,6

5, 6

5, 6

6, 7

6, 7

7, 8

5, 6

6

6, 7

7, 8

Tijd & Datum


Leerdoel:

Meten van tijd met een stopwatch

Werkbladen en nakijkbladen

Leerjaar:

6

Meten

Leerdoel:

Meten van voorwerpen met natuurlijke maten

Meten van eenvoudige lijnen met een meetinstrument

Meten van lengte van lijnen met een meetinstrument in centimeter

Meten van voorwerpen met een meetinstrument

Meten van lengte van lijnen met een meetinstrument in millimeter

Berekenen van een afstand met schaal

Berekenen van een lengte met schaal

Berekenen van de schaal via opmeten

Tekenen met schaal

Rekenen met verhoudingen met schaduw

Meten met verhoudingen met schaal

Maken van een afstandstabel via opmeten met schaal

Berekenen van een fysieke omtrek via opmeten

Berekenen van een omtrek met schaal via opmeten

Tekenen van een omtrek op hokjes

Berekenen van een fysieke oppervlakte via opmeten

Berekenen van een oppervlakte met schaal via opmeten

Berekenen van een oppervlakte van een complex figuur via opmeten

Tekenen van een oppervlakte op hokjes

Meten van gewicht in gram met een weegschaal

Meten van inhoud met een maatbeker

Berekenen van een fysieke inhoud via opmeten

Berekenen van oppervlakte en inhoud met schaal via opmeten

Leerjaar:

3

3

4, 5

1A | 1B | 1C

6

5, 6

1A | 1B | 1C

6, 7

6, 7

7

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

5

6

6

6

7

7, 8

1A | 1B | 1C

5

5

5, 6

7

7

1A | 1B | 1C

Procenten, Breuken & Verhoudingen


Leerdoel:

Verdelen van een figuur in gelijke delen

Weergeven van een breuk in een eenvoudig figuur

Weergeven van een breuk in een figuur

Tekenen van een hele van een breuk via opmeten

Kleuren van aantallen met een verhouding

Weergeven van een percentage in een figuur

Weergeven van een percentage in een cirkeldiagram

Werkbladen en nakijkbladen

2A, 2B, 2C | 2A, 2B, 2C

5A, 5B, 5C | 5A, 5B, 5C

7A, 7B, 7C | 7A, 7B, 7C

Leerjaar:

5

6

6

6

3

7

7

Tabellen & Grafieken

Leerdoel:

Turven in een tabel

Tekenen van een eenvoudige staafgrafiek

Tekenen van een staafgrafiek

Tekenen van een meervoudige staafgrafiek

Tekenen van een lijngrafiek

Tekenen van een meervoudige lijngrafiek

Tekenen van een cirkeldiagram

Werkbladen en nakijkbladen

3A, 3B, 3C | 3A, 3B, 3C

5A, 5B, 5C | 5A, 5B, 5C

6A, 6B, 6C | 6A, 6B, 6C

7A, 7B, 7C | 7A, 7B, 7C

Leerjaar:

5

2, 3

5

7, 8

6, 7

8

7

Ga aan de slag met Gynzy!