Vlotter leren rekenen door te oefenen met automatiseren

5 februari 2018
flat/clock
0 minuten

Leerlingen kunnen in groep 3 t/m groep 8 rekenen op hun eigen niveau met behulp van Gynzy. Een belangrijk onderdeel binnen rekenen is het automatiseren. Het streven is dat leerlingen in de middenbouw de basisbewerkingen leren automatiseren. Wanneer een leerling een bewerking geautomatiseerd heeft, kan hij het antwoord snel en zonder te veel nadenken geven. De basisbewerkingen zijn onder andere de splitsingen t/m 10, het optellen en aftrekken t/m 10 en de tafels t/m 10.

Het automatiseren is niet per se nodig om te kunnen leren rekenen, maar het is wel belangrijk bij het vlot leren rekenen. Wanneer leerlingen basisbewerkingen goed geautomatiseerd hebben, belasten zij hun werkgeheugen minder (Zwik, 2014). Ze kunnen dit deel van hun geheugen dan gebruiken bij het uitvoeren van complexere opgaven.

Het automatiseren van basisbewerkingen vormt de basis voor een goede rekenontwikkeling (Ruijssenaars, Van Luit en Van Lieshout, 2004). Wanneer leerlingen in de bovenbouw de basisbewerkingen nog niet voldoende geautomatiseerd hebben, zullen zij grote moeite hebben met het vlot oplossen van complexere opgaven.

Binnen Gynzy hebben we veel verschillende doelen waarin het automatiseren geoefend kan worden. Een leerling krijgt hierbij een setje van 5 verschillende opgaven die hij binnen een bepaalde tijd goed moet beantwoorden. Wanneer een leerling een opgave fout maakt, krijgt hij deze opgave weer terug. De opgave komt net zo lang terug tot de opgave goed wordt gemaakt of tot dat de tijd om is. Ook deze opgaven lopen in niveau op. Leerlingen krijgen bij opgaven met een lager niveau meer tijd dan bij opgaven met een hoger niveau. Op deze manier worden ze gestimuleerd om de opgaven steeds sneller te beantwoorden.

automatiseeropgave

Een overzicht van alle automatiseerdoelen in Gynzy:

Getalbegrip – Groep 3, 4 – Eiland: Automatiseren van splitsen

Automatiseren van splitsingen van de getallen tot 10
Automatiseren van splitsingen van het getal 10

Optellen & Aftrekken – Groep 3, 4, 5 – Eiland: Automatiseren plus

3 Automatiseren plus t/m 10
4 Automatiseren plus t/m 20 zonder tientaloverschrijding
4 Automatiseren plus t/m 20 met tientaloverschrijding
5 Automatiseren optellen t/m 100

Optellen & Aftrekken – Groep 3, 4, 5 – Eiland: Automatiseren min

3 Automatiseren min t/m 10
4 Automatiseren min t/m 20 zonder tientaloverschrijding
4 Automatiseren min t/m 20 met tientaloverschrijding
5 Automatiseren aftrekken t/m 100

Optellen & Aftrekken – Groep 3, 4 – Eiland: Plus- en minsommen automatiseren

3 Automatiseren optellen en aftrekken t/m 10
4 Automatiseren optellen en aftrekken t/m 20
4 Automatiseren optellen en aftrekken t/m 100

Vermenigvuldigen & Delen – Groep 4, 5 – Eiland: Dubbelen

4 Automatiseren dubbelen t/m 20
5 Automatiseren dubbelen t/m 200

Vermenigvuldigen & Delen – Groep 4, 5 – Eiland: Automatiseren tafels van 10

4 Automatiseren van de tafel van 2
4 Automatiseren van de tafel van 5
4 Automatiseren van de tafel van 10
4 Automatiseren van de de tafel van 2, 5 en 10
5 Automatiseren van de tafel van 3
5 Automatiseren van de tafel van 4
5 Automatiseren van de tafel van 6
5 Automatiseren van de tafel van 7
5 Automatiseren van de tafel van 8
5 Automatiseren van de tafel van 9
5 Automatiseren van de de tafel van 3, 4 en 6
5 Automatiseren van de de tafel van 7, 8 en 9
5 Automatiseren van de de tafel van 1 t/m 10

Vermenigvuldigen & Delen – Groep 6 – Eiland: Tafel van 11,12,15,20,25 en 50

Automatiseren van de tafel van 11
Automatiseren van de tafel van 12
Automatiseren van de tafel van 15
Automatiseren van de tafel van 25

Vermenigvuldigen & Delen – Groep 4, 5 – Eiland: Halveren

4 Automatiseren van halveren t/m 20
5 Automatiseren van halveren t/m 200

Vermenigvuldigen & Delen – Groep 5 – Eiland: Deeltafels

Automatiseren van de deeltafels

Vermenigvuldigen & Delen – Groep 5 – Eiland: Automatiseren

Automatiseren tafels en deeltafels
Automatiseren + – × :


Bronnen
  • Ruijssenaars, A.J.J.M., Luit, van J.E.H. en Lieshout, van E.C.D.M. (2004). Rekenproblemen en dyscalculie. Rotterdam: Lemniscaat b.v.

  • Zwik, M. (2014). Het effect van gericht automatiseren van rekenvaardigheden. Geraadpleegd op 2 februari 2018, van https://wij-leren.nl/rekenen-automatiseren.php

Over de auteur Roberto Visser
Roberto_Visser
Content Marketeer bij Gynzy.

Andere updates die je niet wilt missen