werkblad icoon

Rekenen met werkbladen

29 september 2017
flat/clock
0 minuten

In de leerlijn rekenen zijn er verschillende onderdelen waarbij handelen met fysieke materialen bijdraagt aan het leren en nodig is voor het verwerven van kennis. Leerlingen kunnen hiermee aan de slag met behulp van Gynzy werkbladen. Voor elk leerdoel waarbij er moet worden opgemeten of getekend, is er een werkblad toegevoegd. Elk werkbladdoel bevat ongeveer 20 tot 30 opgaven met verschillende niveaus.


Invulopgaven en open opgaven

Er zijn werkbladen met opgaven met vaststaande antwoorden, waarbij leerlingen bijvoorbeeld een lijn moeten opmeten of een schaal moeten berekenen. Bij deze doelen staat het antwoord altijd vast. Leerlingen kunnen dit invullen op hun tablet, waarbij ze direct kunnen zien of hun antwoord goed of fout is en indien nodig aan het eind het juiste antwoord kunnen zien.

De adaptiviteit werkt hier hetzelfde als bij alle andere leerdoelen. Na elke gemaakte opgave wordt het niveau van de leerling opnieuw berekend en krijgt hij een volgende opgave voorgeschoteld die het beste aansluit bij zijn niveau. Leerlingen zullen de opgaven dus niet in de volgorde krijgen die op het werkblad staan, maar krijgen op hun scherm te zien welke opgaven zij op het werkblad kunnen maken.

Schaal voorbeeld
De leerlingen zien op het scherm welke opgave ze van het werkblad moeten maken. Daarna vullen ze het antwoord in op hun scherm.
voorbeeld opgave

Daarnaast zijn er ook werkbladen waarbij verschillende antwoorden mogelijk zijn. Leerlingen moeten bijvoorbeeld een plattegrond tekenen of de afmetingen van hun tafel opmeten. Om als leerkracht goed te kunnen zien wat leerlingen hebben gedaan, kunnen leerlingen hun tekeningen/antwoorden noteren op het werkblad.

Bij deze opgaven loopt het niveau van de opgaven geleidelijk op. Hoe meer opgaven er gemaakt zijn, hoe hoger het niveau van de opgaven is. Ook bij deze opgaven krijgen de leerlingen op hun scherm te zien welke opgaven van het werkblad zij kunnen maken.

voorbeeld2

De leerlingen schrijven bij deze opgaven hun antwoord achterin het werkblad. Eventueel kan het eerste gedeelte van het werkblad tussen leerlingen onderling gedeeld worden, bijvoorbeeld per groepje, waardoor deze niet voor iedere leerling helemaal uitgeprint hoeft te worden.


Aantal opgaven

Bij de werkbladdoelen wordt rekening gehouden met het niveau van de leerlingen, daarom bevat een werkblad altijd alle opgaven uit het hele doel. Aan één werkblad wordt dus meerdere lessen en/of sessies gewerkt, ook wel verdeeld over meerdere leerjaren. Het aantal opgaven dat leerlingen krijgen, komt overeen met het aantal opgaven uit de methode. Meestal zijn dat er maar een paar per les. Leerlingen maken dus nooit het hele werkblad in één les af. Daarom is het handig als de leerlingen een werkbladenmap krijgen, waarin ze de werkbladen bewaren voor als deze een volgende keer aan bod komt.


Werkbladen downloaden

De werkbladen zijn door de leerkracht te downloaden bij de leerdoelen van de lessen, of via de werelden en eilanden te vinden bij het lesdoel waarom het gaat. Bij de documenten staat een overzicht van alle werkbladen van Gynzy, waarbij is aangegeven in welke wereld, eiland en leerdoel het werkblad te vinden is.

Over de auteur Roberto Visser
Roberto_Visser
Content Marketeer bij Gynzy.

Andere updates die je niet wilt missen