Plusstof rekenen

25 mei 2018
flat/clock
0 minuten
rekenboek met 1f icon

Iedere leerkracht kent het: de leerling die geen uitdaging vindt in de reguliere rekenles. De afweging is de mate waarin deze leerling al verder gaat werken met lesstof voor volgend jaar of zich gaat verdiepen en/of verbreden binnen een bepaald rekendomein.

Binnen de Werelden van Gynzy en via het koppelen van methoden is het relatief eenvoudig om een leerling verder te laten werken met leerdoelen die voor een hoger of lager leerjaar zijn bedoeld. Toch ervaren veel leerkrachten dit niet als dé oplossing voor het probleem. Vaak zijn deze leerlingen in groep 8 dan al door alle lesstof heen en schuiven ze het probleem als het ware voor zich uit. Gynzy heeft daarom gekeken naar oplossingen voor leerkrachten en leerlingen die dit probleem herkennen. Deze oplossingen worden hieronder toegelicht.


Adaptief of niet adaptief

Als er gewerkt wordt met een methode, dan is er de keuze of je adaptief of niet adaptief gaat werken. Als de adaptiviteit niet aan staat krijgt de plusleerling opgaven die waarschijnlijk onder zijn of haar niveau zijn. Je kunt de adaptiviteit aanzetten zodat de leerstof beter aansluit op het niveau van de leerling. In de Werelden staat de adaptiviteit altijd aan, deze leerlingen kunnen ook in de Werelden gaan werken met (voorgeschreven) leerdoelen.


Verdiepen

In de Werelden kan een leerling zijn of haar vaardigheid binnen een leerdoel zien. Bij 75% is dit leerdoel voldoende behaald om andere leerdoelen, waar het behaalde leerdoel aan voorwaardelijk is, open te “spelen”. De leerling heeft dan uitdagende opgaven gemaakt, maar nog niet de meest uitdagende opgaven. Waarbij de gemiddelde leerling maar tot 75% hoeft te gaan, zou de uitdaging voor de plusleerling in het behalen van 100% kunnen zitten. Zo zijn alle leerlingen met dezelfde lesstof bezig, maar de plusleerling op een hoger niveau.


Verbreden

In de Werelden kan een leerling binnen een Eiland ook verder werken aan een ander leerdoel. Vaak zijn deze moeilijkere leerdoelen voor hogere leerjaren. Bij de informatieknop staat het leerjaar, maar ook of het een 1f, 1s of 1x doel is. Zo kunnen de leerlingen eenvoudig verder werken op een hoger niveau. Zoek je plusstof die niet leerjaaroverstijgend is? Kijk vooral naar de 1x-leerdoelen die aansluiten bij het leerjaar van de leerling. Bij elk doel is het referentieniveau aangegeven.

leerdoel in les 1x

1X-leerdoelen

De Gynzy rekenleerlijn bestaat uit meer dan 2000 leerdoelen. Lang niet al deze leerdoelen komen in de methoden naar voren. Binnen de rekenleerlijn zitten ongeveer 150 leerdoelen van 1x-niveau. Dit zijn leerdoelen die niet binnen het reguliere lesaanbod naar voren hoeven te komen. Denk hierbij aan het werken met Romeinse cijfers, negatieve getallen, machten, wortels, maar ook het uitrekenen van de omtrek en oppervlakte van een cirkel. Dit zijn plusdoelen waarbij vaardigheden worden toegepast die leerlingen beheersen of waar ruimtelijk inzicht wordt gevraagd. In de Visuele leerlijn Rekenen zijn deze ook aangegeven als 1X.


visueleleerlijn1x

Deze leerdoelen zijn een mooie aanvulling op het gebruikelijke aanbod voor de sterke rekenaars. Niet alleen bieden deze plusdoelen de leerlingen een passende uitdaging, ook gaan ze goed voorbereid het wiskundeonderwijs in op het voortgezet onderwijs.

Over de auteur Roberto Visser
Roberto
Content Marketeer bij Gynzy.

Andere updates die je niet wilt missen