Nieuw: Instructielessen voor kleuters

15 juni 2020
flat/clock
0 minuten

Voor alle vier de Kleuterwerelden zijn er nu ook instructielessen beschikbaar. Met deze kant-en-klare instructielessen leer je groep 1 en 2 kennis maken met diverse leerdoelen. Lees verder en ontdek hoe de lessen zijn opgebouwd.

Naast de verwerking en oefenreeksen voor kleuters zijn er in de bibliotheek nu ook instructielessen voor groep 1 en 2 te vinden. Hiermee kun je leerlingen instructie geven over leerdoelen binnen de Werelden Getallen, Meten, Meetkunde en Beginnende geletterdheid.

Opbouw

Bij kleuters staat het handelend en spelend bezig zijn met leerdoelen voorop. Dit hebben wij dan ook als uitgangspunt genomen bij het maken van de instructielessen. Verder zijn de lessen in lijn met de instructielessen voor groep 3 t/m 8, waardoor ze qua indeling aansluiten op het Expliciete Directe Instructie (EDI)-model van John Hollingsworth & Silvia Ybarra (2013). Dit model heeft als uitgangspunt dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen.

Om de instructielessen beter aan te laten sluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van kleuters is er bewust voor gekozen om het EDI-model niet in zijn geheel over te nemen. In deze blog lees je meer over de vernieuwde opbouw en de specifieke inhoud ervan. Overigens zijn de instructielessen uiteraard ook goed in te zetten bij andere instructiemodellen.


Elke instructieles bestaat uit een digibordles en een beschrijving met achtergrondinformatie en extra aandachtspunten. De instructielessen beginnen met een pagina waarop een visuele weergave te zien is van de Wereld, het Eiland en het Dorp. Op die manier kunnen kleuters eenvoudig verwezen worden naar de verwerkingsopgaven behorend bij het leerdoel.

Openingspagina instructie kleuters
Voorbeeld van een openingspagina

Vervolgens is de les altijd opgebouwd uit de volgende vier onderdelen:

Introductie

In de introductie wordt het onderwerp geïntroduceerd door middel van een prikkelende activiteit. Dit kan bijvoorbeeld een praatplaat zijn, een spelletje, een gezamenlijke oefening of een klassikale vraag.

Introductie instructie kleuters
Voorbeeld van een introductiepagina

Instructie

De instructie bevat de uitleg over het doel. Begrippen worden besproken en de vaardigheid wordt in stappen uitgelegd en voorgedaan. De instructie binnen de lessen voor kleuters bevat veel oefeningen en activiteiten, zodat leerlingen actief aan de slag kunnen gaan met de leerstof. Bovendien is de instructie zoveel mogelijk visueel vormgegeven om de inhoud van de lessen aan te laten sluiten bij de ontwikkelingsfase waarin kleuters zich bevinden.

instructie les kleuters
Voorbeeld van een instructie

Inoefening

Bij de inoefening wordt er een aantal opgaven getoond die klassikaal of in de kring gemaakt kunnen worden op het digibord. De vormgeving van deze opgaven zijn vrijwel identiek aan die van de verwerking, waardoor kleuters eenvoudig de overstap kunnen maken en vervolgens zelfstandig(er) aan de slag kunnen met de verwerking, bijvoorbeeld tijdens het werken in de hoeken.

Inoefening instructieles kleuters
Voorbeeld van het onderdeel inoefening

Afsluiting

Bij de afsluiting wordt middels een oefening of spelletje impliciet gecontroleerd of de leerlingen het leerdoel voldoende beheersen.

Afsluiting instructieles kleuters
Voorbeeld van een lesafsluiting

Bij elke bordles staan deze onderdelen in een vaste volgorde en wordt op elke pagina getoond bij welk onderdeel je bent. Via dit zichtbare menu kun je eenvoudig naar een vorig of volgend onderdeel navigeren. Zo kun je precies dat onderdeel behandelen dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van jouw leerlingen.

Meteen in te zetten of aan te passen naar behoefte

Wil je de instructieles op een aantal zaken aanpassen? Ook dat kan! Sla simpelweg de les uit de bibliotheek op onder je eigen account en pas de les aan voor de situatie in jouw kleuterklas. Alle lessen bevatten namelijk een ruim aantal pagina’s zodat er voldoende aanbod is om mee te kunnen onderscheiden. Zo kun je de les bewerken of inperken om het beter aan te laten sluiten op het niveau van de leerlingen waar je op dat moment mee werkt en kun je de resterende pagina’s eventueel op een later moment inzetten om het leerdoel te herhalen.

Geef feedback over de instructielessen

Op dit moment zijn er 9 instructielessen beschikbaar. De komende tijd zullen we nog meer instructielessen voor kleuters gaan toevoegen aan de bibliotheek, dus houd de blog in de gaten. Heb je opmerkingen of feedback op de instructielessen? Wij horen het graag van je! In elke les kun je rechts onderaan via opties (…) klikken op ‘verbetersuggestie doorgeven’.

Over de auteur Roberto Visser
Roberto_Visser
Content Marketeer bij Gynzy.

Andere updates die je niet wilt missen