Benut als ib’er alle relevante opties van Gynzy!

12 januari 2022
flat/clock
0 minuten

Als ib’er ben je onder andere verantwoordelijk voor het monitoren en beïnvloeden van de onderwijskwaliteit. Een mooie taak, die je samen met de leerkrachten en directie uitvoert**.** Nu jouw school werkt met de verwerkingssoftware van Gynzy, heb je nieuwe mogelijkheden tot je beschikking om hier invulling aan te geven. Ken je ze? Benut je ze?

Als Gynzy Academie gunnen we alle ib’ers dat ze hun werk met plezier en zo min mogelijk werkdruk kunnen doen. Speciaal voor hen, komt er in het voorjaar van 2022 een ib-scholing van drie dagdelen, waarin we op een praktische manier jou inspireren om alle mogelijkheden te benutten. De dagdelen zijn bewust zo gekozen dat de toetsresultaten waarschijnlijk beschikbaar zijn en dat je de groepsbesprekingen gaat voorbereiden. Tijdens de scholing kun je praktisch met de data van je eigen school aan de slag! Voor meer informatie en aanmelden, zie deze pagina.

Motiverende groepsbesprekingen

De groepsbesprekingen, meestal na het afnemen van de niet-methodegebonden toetsen, zijn belangrijke momenten om met de leerkrachten te kijken naar wat het geboden onderwijs tot resultaat heeft gehad. Samen verken je welke keuzes en inspanningen hieraan hebben bijgedragen, hoe je dat in het vervolg vast kunt houden én op welke andere punten winst te behalen is. Je viert samen de successen, brainstormt over mogelijkheden op didactisch, pedagogisch en inhoudelijk vlak en maakt concrete afspraken. Ook bespreek je hoe je tussentijds monitort of het de gewenste kant op gaat.

Niet-methodetoetsresultaten én Gynzy-resultaten

Een belangrijk thema in de voorbereiding en tijdens de groepsbesprekingen is het vergelijken van de niet-methodetoetsresultaten en de Gynzy-resultaten. Deze twee informatiebronnen vullen elkaar goed aan. Zeker als je weet welke schermen en overzichten in je leerlingvolgsysteem (zoals ParnasSys) én in Gynzy je het beste kunt gebruiken bij een bepaalde vraag.

ParnasSys
ParnasSys
Groepsinzicht in Gynzy met sleuteldoelen op Wereldniveau
Gynzy
groepsinzicht met sleuteldoelen op doelniveau
Leerdoelbeheersing

Je zoekt tijdens zo’n bespreking naar antwoorden op vragen als: Welke leerlingen hebben een passende groei doorgemaakt? Inclusief onderdelen die in de afgelopen periode minder aan bod zijn gekomen. Op welke domeinen lukt het wel? Wanneer een groei anders is dan je had gedacht. Hoeveel is er geoefend en wat waren de resultaten? De kunst is dat je het gesprek zoveel mogelijk voert over de groep als geheel of clusters van leerlingen. Zonder te snel in te zoomen op individuele leerlingen.

Referentieniveaus

Zeker in de bovenbouw, wil je als school zicht hebben op de mate waarin het lukt om zoveel mogelijk leerlingen een passend referentieniveau te laten halen. Dat betekent niet dat iedereen zo hoog mogelijk scoort. Wel dat het passend is bij de individuele mogelijkheden en (op groeps- en schoolniveau) bij de schoolweging van je school.

Niet–methodegebonden toetsen geven inzicht of je op de goede weg bent. Doordat in Gynzy per doel te zien is welk referentieniveau een doel heeft, kun je vervolgens gericht gaan sturen in je aanbod.

ParnasSys Groepskaart
ParnasSys
Visuele leerlijn rekenen - Tijd & Datum
Gynzy
Leerdoelen groepen omcirkeld

Ontwikkelingsperspectieven

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief krijgen in veel gevallen een andere lesstof aangeboden. Hoe bepaal je welke doelen relevant zijn of de gestelde doelen behaald zijn, op basis van de Gynzy-resultaten én op basis van de niet-methodetoetsresultaten?Hoe kun je met behulp van Gynzy nadere diagnostiek doen als de ontwikkeling anders gaat dan je had gepland? We laten het je graag ervaren.

Taakverdeling met de Gynzy-kartrekker

Op de meeste scholen hoef je als ib’er niet alles te weten van Gynzy. Daarvoor heb je de Gynzy-kartrekker. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten in het gebruiken van de software. Als ib’er help je vooral bij het analyseren van resultaten, het maken van beredeneerde keuzes en het motiveren en coachen van collega’s om hun pedagogische en didactische vaardigheden optimaal in te zetten. Deze scholing gaat daarom precies op díe thema’s in. Tot gauw!

Over de auteur Roberto Visser
Roberto_Visser
Content Marketeer bij Gynzy.

Andere updates die je niet wilt missen