Woorden met wr~ die klinkt als /vr/
Woorden met wr~ die klinkt als /vr/

Woorden met wr~ die klinkt als /vr/

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met wr~ die klinkt als /vr/ zoals wrak, wreed, wrikken & gewricht te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met wr~ die klinkt als /vr/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een mail wilt sturen.

Introductie

De leerlingen luisteren naar de zinnen. In de zinnen zijn de woorden 'vrede' en 'wrede' te horen. Je geeft aan dat je geen verschil kunt horen tussen de woorden. Toch schrijf je de woorden anders. In deze les leren de leerlingen bij welke woorden je /vr/ hoort, maar dit niet schrijft.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Hoor je /vr/? Dan schrijf je soms wr~. Je legt uit dat dit Franse leenwoorden zijn, het zijn weetwoorden die je moet onthouden.

Deze les bevat vier activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Memory. De leerlingen zoeken het juiste woord en de juiste afbeelding bij elkaar.
-Welk woord? Schrijf op en controleer. De leerlingen luisteren naar de woorden en lezen de zin. Vervolgens schrijven de leerlingen het woord op. Je benadrukt dat het altijd belangrijk is om te controleren of je een woord goed hebt geschreven.
-Trek een lijn tussen de zin en het juiste woord. De leerlingen lezen de zinnen. Je bespreekt welk woord bij de zin hoort. Je controleert of de leerlingen woorden zoals 'wrange' en 'wreed' kunnen uitleggen. Op de volgende pagina vind je de antwoorden.
-Hoe moet je het woord schrijven? Je draait aan de schijf door op de blauwe stip te klikken. Het nummer geeft de manier aan waarop de leerlingen het woord moeten schrijven. Afhankelijk van het niveau, kun je ervoor kiezen om het woord eerst af te spelen en daarna het afdekvlak te verwijderen ter controle. Als dat nog te lastig is, kun je het afdekvlak verwijderen voordat de leerlingen het woord opschrijven. Zo kunnen de leerlingen de woorden overschrijven. Voorbeeld: je klikt op de blauwe stip van de draaischijf. De schijf geeft het cijfer twee aan. Je klikt op een luidspreker. De leerlingen luisteren naar het woord en schrijven het woord in hoofdletters op. Vervolgens verwijder je het afdekvlak en controleren de leerlingen of zij het woord juist hebben geschreven.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen het woord met wr~ die klinkt als /vr/ aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Opa heeft last van zijn gewrichten. Schrijf op: gewrichten
2. We wrijven onze handen over elkaar. Schrijf op: wrijven
3. We wrikken de wortels uit de aarde. Schrijf op: wrikken
4. Schrijf de zin op: Ik heb een wrat op mijn teen.

Gemengd dictee:
1. Ik kijk op mijn horloge. Schrijf op: horloge
2. Het journaal begint om zeven uur. Schrijf op: journaal
3. Na het journaal kijk ik de reportage over honden. Schrijf op: reportage
4. Schrijf de zin op: De honden moeten een parcours afleggen.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'wrang' en 'wreed' kunnen uitleggen.
- Woorden met wr~ die klinkt als /vr/ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen vr~ schrijven in plaats van wr~.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!