Woorden met ver~

Woorden met ver~

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ver~
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ver~, zoals verbod, vergiet, verstanding en versnelling te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ver~ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld om een verhaal te schrijven.

Introductie

Luister met de leerlingen naar de woorden. Bespreek welke klank je in ieder woord hoort. In ieder woord hoor je de klank /vur/ of /ver/ zonder klemtoon. Je vraagt of de leerlingen zelf ook woorden met deze klank kunnen noemen.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klankgroepen hakken van woorden zoals 'verbod'. Je hoort /ver/ zonder klemtoon, je schrijft ver. Je oefent met de leerlingen het aangeven van de klemtoon in de woorden. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'verveel'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'vertel' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'verlies’. Controleer of de leerlingen de woorden bij de juiste categorie kunnen plaatsen, door het spelen van memory. Je kunt de leerlingen naar het bord laten komen om twee kaartjes om te draaien. De juiste combinaties zijn: gebak & gebit, beschuit & beslag en verbod & vervoer.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank in het woord zit. Vervolgens geven de leerlingen de juiste letters bij de klank aan. Daarna moeten de leerlingen de woorden afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Ken jij het verhaal over de prins? Schrijf op: verhaal
2. Dat verhaal verzin ik niet. Schrijf op: verzin
3. De heks geeft de prinses vergif. Schrijf op: vergif
4. Schrijf de zin op: De heks verlaat snel het kasteel.

Gemengd dictee:
1. Ik verhuis naar een nieuwe woning. Schrijf op: verhuis
2. Schrijf de zin op: Het is een schoon huis.
3. Ik breng mijn spullen naar de doos. Schrijf op: breng
4. Schrijf de zin op: Ik sleep de doos naar de gang.

Aandachtspunten

De woorden met ver~ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen 'vur' schrijven in plaats van 'ver'. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden. Oefen het plaatsen van de klemtoon en geef aan dat 'ver' vaak vooraan in het woord staat. Je kunt de regel visueel maken door de wandkaart op te hangen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!