Woorden met ~uw, ~eeuw of ~ieuw

Woorden met ~uw, ~eeuw of ~ieuw

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~uw, ~eeuw of ~ieuw
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~uw, ~eeuw en ~ieuw, zoals sluw, leeuw & nieuws en schaduw, eeuwig & benieuwd te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~uw, ~eeuw en ~ieuw op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een nieuwsbericht wilt schrijven.

Introductie

De leerlingen spelen eerst klankenmemory. Laat een leerling naar het bord komen om twee kaartjes om te draaien. Als de klank van beide kaartjes hetzelfde is, is het juiste setje gevonden. Daarna bedenken de leerlingen zelf woorden met de klanken. Vraag de leerlingen om ook zinnen te bedenken met deze woorden.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'sluw', 'leeuw' en 'nieuws'. Leg de regels uit die bij de categorieën horen. In de Nederlandse spelling wordt voor de 'w' altijd een 'u' geschreven. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'nieuw'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'ruw' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'sneeuwbui’.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank in het woord zit. Daarna geven de leerlingen de juiste letters bij de klank aan. Daarna moeten de leerlingen een woord opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je het dictee.

Dictee:
1. Schrijf de zin op: De leeuwin schreeuwt.
2. Schrijf de zin op: Ze waarschuwt haar jong.
3. Schrijf de zin op: Maar de welp klimt opnieuw.
4. Schrijf de zin op: De leeuwin geeft haar een duw.

Vervolgens spelen de leerlingen een spelletje waarbij ze de juiste beweging bij de klank moeten maken. Bijvoorbeeld: hoor je duw? Dan gaan de leerlingen zitten. Je kunt eventueel zelf extra woorden bedenken.

Aandachtspunten

De woorden met ~uw, ~eeuw en ~ieuw kunnen verkeerd worden gespeld. De leerlingen kunnen het woord schrijven zoals het klinkt. De letter 'u' kan worden vergeten of de letter 'u' kan twee keer worden opgeschreven. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden en geef aan dat voor de letter 'w' altijd een 'u' komt. Maak de categorie visueel door de wandkaart op te hangen. Ook goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen.Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!