Woorden met ~th~ die klinkt als /t/
Woorden met ~th~ die klinkt als /t/

Woorden met ~th~ die klinkt als /t/

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met een ~th~ die klinkt als /t/ zoals thee, apotheek, enthousiast & python te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met een ~th~ die klinkt als /t/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven waar je bent geweest.

Introductie

De leerlingen luisteren naar de woorden en slepen de woorden naar de juiste zin.

Instructie

Je legt de regels uit die bij deze categorie horen. Hoor je /t/? Dan schrijf je soms ~th~. Je legt uit dat dit weetwoorden zijn, deze woorden moet je dus onthouden. Je bespreekt de woorden met ~theek en je vraagt wat opvalt. Je legt uit dat het woordstukje ~theek altijd op die manier wordt geschreven.

Deze les bevat vier activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Trek een lijn tussen het woord en de afbeelding. De leerlingen lezen het woord, spreek het woord ook hardop uit. Vervolgens trek je een lijn naar de juiste afbeelding.
-Welk gebouw zie je? De leerlingen luisteren naar het woord en schrijven het woord op. Je kunt zelf meeschrijven op de lijntjes. Je benadrukt dat het altijd belangrijk is om een woord te controleren wanneer je het hebt opgeschreven.
-Woordzoeker. Je bespreekt de lastige woorden uit de categorie. Je controleert of de leerlingen deze woorden ook in eigen woorden kunnen uitleggen. Vervolgens zoeken de leerlingen woorden op in de woordzoeker. Op de volgende pagina vind je de antwoorden.
-Kun je de rebus oplossen? De leerlingen lossen de rebus op. Het antwoord op de rebus is: thuis maak ik een thermoskan met thee.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen het woord aan dat bij de categorie hoort. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Thijn gaat naar de bibliotheek. Schrijf op: bibliotheek
2. Hij is enthousiast over een boek. Schrijf op: enthousiast
3. Het is een thriller. Schrijf op: thriller
4. Schrijf de zin op: Dat is een boek met een eng thema.

Gemengd dictee:
1. Thije zoekt geen boek met veel actie. Schrijf op: actie
2. Thije zoekt een boek met informatie. Schrijf op: informatie
3. Hij wil alles weten over insecten. Schrijf op: insecten
4. Schrijf de zin op: Wist je dat een vlinder uit een cocon komt?

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'kathedraal' en 'enthousiast' kunnen uitleggen.
- Woorden met ~th~ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen ~t~ schrijven in plaats van ~th~.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!