Woorden met schr~ II
Woorden met schr~ II

Woorden met schr~ II

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het schrijven van woorden met schr~, zoals schroef, schram, schreeuw, en voorschriften.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen weten dat als ze /sgr/ of /sr/ horen, ze /schr/ schrijven. Dit is één klank waar vier letters voor worden gebruikt.

Introductie

Je controleert of de leerlingen het verschil horen tussen woorden met en zonder /sr/ of /sgr/. Je klikt op de luidspreker en vraagt aan de leerlingen of je /sr/ of /sgr/ wel of niet hoort. Vervolgens maken de leerlingen de beweging.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klankgroepen hakken van woorden zoals 'tijdschrift'. Leg uit dat wanneer je een woord hakt en de klank /sgr/ of /sr/ hoort, je /schr/ moeten schrijven. Je hoort één klank, maar deze klank schrijf je met vier letters. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'schraal'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'schriftje' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'schrijfster’. Vervolgens worden nog drie woorden gegeven (handschrift, tijdschrift en schrammen) om het spellen van deze categorie te oefenen.

Inoefening

Eerst oefenen leerlingen met het koppelen van de juiste klank aan de letters. Daarna bepalen ze welke klank in het woord zit. Vervolgens moeten ze het woord opschrijven.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen nu weten hoe ze woorden met schr~ schrijven. Laat de leerlingen formuleren welke stappen nodig zijn om de woorden goed te kunnen schrijven. De les bevat twee dictees. In het eerste dictee komen de woorden van de categorie aan bod. Het gemengde dictee bevat ook woorden uit voorgaande categorieën. Benadruk dat de stappen van het spellen belangrijk zijn om een woord op de juiste wijze te kunnen spellen.

Dictee:
1. Papa leest de beschrijving van de boekenkast. Schrijf op: beschrijving
2. Hij zet de kast in elkaar met een schroevendraaier. Schrijf op: schroevendraaier
3. Als de kast klaar is, legt mama er schriften in. Schrijf op: schriften
4. Schrijf de zin op: Er zijn nog een paar schroeven over.

Gemengd dictee:
1. Ik maak een mooi doelpunt met mijn schouder. Schrijf op: schouder
2. Van blijdschap schiet ik de bal in het weiland. Schrijf op: blijdschap
3. Ik klim over het hek met schrikdraad. Schrijf op: schrikdraad
4. Schrijf de zin op: Ik raak de draad aan en schreeuw van de pijn.

Aandachtspunten

Leerlingen kunnen de klank /schr/ schrijven als /sgr/. Herhaal de regel regelmatig: 'Als je /sgr/ of /sr/ hoort, schrijf je /schr/.' Leerlingen kunnen ook de volgorde van de medeklinkers omdraaien. Dan schrijven ze de laatste klank die ze horen als eerst op. Goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen. Ook kan het woord opnoemen en daarna de beginklank herhalen, erbij helpen. Laat ze de woorden voor zichzelf hardop voorzeggen, met daarbij de klank die ze als eerste horen. Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!