Woorden met ~ou~ II

Woorden met ~ou~ II

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~ou~ II
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren uitdagende woorden met ~ou~ zoals oerwoud, houdgreep, scouting en bouwvakker te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om uitdagende woorden met ~ou~ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je je juffrouw een berichtje wilt sturen.

Introductie

De leerlingen maken in groepjes een woordslang van woorden met ~ou~. De laatste letter van het woord dient gelijkt te zijn aan de eerste letter van het daaropvolgende woord. Je legt uit dat de leerlingen al eenvoudige woorden met ~ou~ kennen, deze les leren de leerlingen uitdagende woorden met ~ou~.

Instructie

Je legt de regel uit die bij deze categorie hoort. Hoor je /ou/? Dan schrijf je vaak ~ou~. Je legt uit dat dit weetwoorden zijn, deze woorden moet je dus onthouden. Er zijn geen regels voor.

Deze les bevat vijf activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Activiteiten:
- Sleep het woord naar de juiste afbeelding. Je sleept de woorden naar de juiste afbeeldingen.
- Trek lijnen tussen de zin en het juiste woord. Je controleert of de leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Je trekt samen met de leerlingen lijnen van de zin naar het woord. Op de volgende pagina vind je de antwoorden.
- Woordenbingo. De leerlingen tekenen op een vel papier negen vakken. In elk vak schrijven de leerlingen een ander woord. De leerlingen kunnen kiezen uit de woorden op het midden van de pagina. Wanneer iedereen negen woorden heeft opgeschreven, noem je willekeurig woorden op uit het middelste vak. De leerling die als eerst één rij heeft (horizontaal, verticaal of diagonaal), heeft gewonnen. Je kunt dit spel eventueel herhalen of uitbreiden met de woorden uit de woordenlijst. De woordenlijst vind je op de laatste pagina van de les.
- Maak een verhaal. De leerlingen maken hun eigen verhaal door een keuze te maken tussen de blauw gedrukte woorden. Wanneer het woord tussen blokhaken staat, mogen de leerlingen zelf een woord verzinnen. Je laat de leerlingen de woorden ook opschrijven.
- Kun je de rebus oplossen? De leerlingen lossen de rebus op. Het antwoord op de rebus is: de kabouters van de scouting zoeken naar brandhout.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen de juiste categorie bij het woord aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Papa pakt havermout uit de kast. Schrijf op: havermout
2. Is deze nog houdbaar. Schrijf op: houdbaar
3. Met wantrouwen ruikt hij aan de havermout. Schrijf op: wantrouwen
4. Schrijf de zin op: Maar papa is verkouden, hij ruikt niets.

Gemengd dictee:
1. Natalia krijgt in de ochtend havermout. Schrijf op: krijgt
2. In de middag eet ik altijd brood. Schrijf op: altijd
3. Ik mag maar weinig hagelslag op mijn boterham. Schrijf op: weinig
4. Schrijf de zin op: Tijdens het pauzeren eet ik een koek.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaart op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaart op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals wantrouwen en schouwburg kunnen uitleggen.
- Woorden met ~ou~ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen ~au~ schrijven in plaats van ~ou~.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!