Woorden met ~ooi

Woorden met ~ooi

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~ooi
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~ooi, zoals hooi, prooi, strooien en toernooi herkennen en juist spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~ooi op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je de vragen op wilt schrijven.

Introductie

De leerlingen luisteren eerst naar woorden uit bekende categorieën. De leerlingen plaatsen deze woorden bij de juiste categorie. Je kunt eventueel de regels van deze categorieën herhalen. Vervolgens luister je met de leerlingen naar de eindklank van de woorden. Vraag de leerlingen welke woorden ze nog meer kennen met de klank /ooj/.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'hooi'. Leg uit dat wanneer je /ooj/ hoort, je ~ooi schrijft. In de Nederlandse spelling komt de letter 'j' nooit voor aan het einde van een woord. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'kooi'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'nooit' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'dooit’.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank in het woord zit. Vervolgens geven de leerlingen de juiste letters bij de klank aan. Daarna moeten de leerlingen een woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Papa gooit een ei in de pan. Schrijf op: gooit
2. Wil jij een hele of kapotte dooier? Schrijf op: dooier
3. Daarna strooit hij wat peper over het ei. Schrijf op: strooit
4. Schrijf de zin op: Dat ziet er mooi uit.

Gemengd dictee:
1. Schrijf de zin op: Op school is een toernooi.
2. Schrijf de zin op: Vlug pak ik de bal.
3. Schrijf de zin op: De bal rolt snel door.
4. Schrijf de zin op: Help de bal is zoek.

Aandachtspunten

De woorden met ~ooi kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen ‘oj’, ‘oi’ of ‘ooj’ i.p.v. ‘ooi’ schrijven. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden. Maak de categorie visueel door de wandkaart op te hangen. Ook goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen. Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!