Woorden met ~ng II
Woorden met ~ng II

Woorden met ~ng II

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~ng schrijven, zoals slinger, streng, koning en belangrijk.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met /ng/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Dit is één klank waar twee letters voor worden gebruikt.

Introductie

De leerlingen oefenen de auditieve analyse. Hak samen met de leerlingen de woorden 'kring' en 'wang' in klanken en leg de nadruk op de klank aan het einde van het woord. Vraag wat de leerlingen horen aan het einde van deze woorden.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klankgroepen hakken van woorden zoals 'slinger'. Leg uit dat wanneer je een woord hakt en de klank /ng/ hoort, je ng moet schrijven. Je hoort één klank, maar deze klank schrijf je met twee letters. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'ging'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'engel' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord ‘voordringen’. Vervolgens worden nog drie woorden gegeven (ketting, hengel en leerling) om het spellen van deze categorie te oefenen.

Inoefening

Eerst kiezen de leerlingen de missende klank. Daarna geven de leerlingen de juiste klank aan bij de letters. Vervolgens moeten de leerlingen een woord afmaken en overschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Tot slot geef je de dictees:

Dictee van de categorie:
1. Er staat een rij bij de ingang van het concert. Schrijf op: ingang
2. De lengte van de rij wordt steeds korter. Schrijf op: lengte
3. Het concert van de zangeres begint bijna. Schrijf op: zangeres
4. Schrijf de zin op: Er sprong een hond op het podium.

Gemengd dictee:
1. Ik heb honger. Schrijf op: honger
2. Ik eet een broodje en drink ranja. Schrijf op: drink
3. Ik ga op de bank zitten. Schrijf op: bank
4. Schrijf de zin op: Er zit nog honing op mijn vinger.

Aandachtspunten

Leerlingen kunnen alleen de 'n' schrijven in plaats van 'ng'. De leerlingen schrijven dan één in plaats van twee letters. Het blijven herhalen van de regel kan hierbij helpen. Laat de leerlingen zelf de regel ook verwoorden. Goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen. Ook kan het woord opnoemen en daarna de beginklank herhalen, erbij helpen. Laat ze de woorden voor zichzelf hardop voorzeggen, met daarbij de klank die ze als eerste horen. Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!