Woorden met ~ng I
Woorden met ~ng I

Woorden met ~ng I

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~ng schrijven, zoals tang, bang en kring.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met /ng/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Dit is één klank waar twee letters voor worden gebruikt.

Introductie

De leerlingen oefenen de auditieve analyse. Hak samen met de leerlingen de woorden in klanken en leg de nadruk op de klank aan het einde van het woord.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'tang'. Leg uit dat wanneer je een woord hakt en de klank /ng/ hoort, je ng moet schrijven. Je hoort één klank, maar deze klank schrijf je met twee letters. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'long'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'stang' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord ‘ding’. Vervolgens worden nog drie woorden gegeven (zing, meng en lang) om het spellen van deze categorie te oefenen.

Inoefening

Als eerste wijzen de leerlingen het woord aan met dezelfde klank. Daarna schrijven de leerlingen het woord op dat ze zien. Vervolgens schrijven de leerlingen het woord op uit de zin die ze horen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Tot slot geef je de dictees:

Dictee van de categorie:
1. Freek was een beetje bang. Schrijf op: bang
2. Hij zag een slang met een kleintje. Schrijf op: slang
3. Hij vond het toch een beetje eng. Schrijf op: eng
4. Schrijf de zin op: Het jong stak de tong uit.

Gemengd dictee:
1. Maud komt op school en groet de juf. Schrijf op: groet
2. De juf geeft haar een hand. Schrijf op: geeft
3. Daarna gaat ze in de kring zitten. Schrijf op: kring
4. Schrijf de zin op: De juf heeft het boek vast.

Aandachtspunten

Leerlingen kunnen alleen de 'n' schrijven in plaats van 'ng'. De leerlingen schrijven dan één in plaats van twee letters. Het blijven herhalen van de regel kan hierbij helpen. Laat de leerlingen zelf de regel ook verwoorden. Goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen. Ook kan het woord opnoemen en daarna de beginklank herhalen, erbij helpen. Laat ze de woorden voor zichzelf hardop voorzeggen, met daarbij de klank die ze als eerste horen. Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!