Woorden met MMKMM

Woorden met MMKMM

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met MMKMM
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren MMKMM-woorden schrijven met twee medeklinkers vooraan en twee medeklinkers achteraan, zoals sport, klomp, krant en plant.

Belang

Het leren van MMKMM-woorden is nodig als basis voor alle overige spellingafspraken. Het is belangrijk dat de leerlingen de medeklinkers in de juiste volgorde schrijven.

Introductie

De leerlingen maken een puzzel met woorden met twee medeklinkers voor- óf achteraan. Je vult samen met de leerlingen de puzzel in. De woorden die ingevuld moeten worden zijn griep, klok, kast, tent en hart. Uiteindelijk lees je 'plant'. Besteed bij het opschrijven van deze woorden aandacht aan de volgorde van de twee medeklinkers na elkaar.

Daarna sleep je woorden die met dezelfde combinatie van medeklinkers na elkaar naar het juiste vak.
Woorden bij bl~: bloem, blad, blok
Woorden bij sp~: spel, spin, spier
Woorden bij ~ts: muts, koets, fiets
Woorden bij ~rt: hert, hart, taart

Vervolgens luister je naar de woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan. Hak de woorden in klanken. Benadruk de klanken aan het begin en aan het einde van het woord. Daarna herhaal je het begrip medeklinker en klinker met de leerlingen. Maak de medeklinkers blauw en tel het aantal medeklinkers per woord. Alleen het woord 'start' heeft er vier, de andere drie. Het woord 'start' hoort bij de spellingafspraak van deze les.

Instructie

Leg uit dat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'plant'. Het voorbeeldwoord 'plant' hak je in stukken: p | l | a | n | t. Je hoort eerst een medeklinker p, daarna een l. Daarna hoor je een korte klank a. Dan een medeklinker n en dan een t. Je schrijft plant. Woorden met MMKMM horen bij de luisterwoorden. Leg uit dat je deze woorden schrijft zoals je ze hoort. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'glans'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'proeft' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord ‘klomp’.

Inoefening

De leerlingen oefenen de auditieve analyse van een medeklinker die te horen is in het woord. Daarna plaatsen de leerlingen de klanken van een woord in de juiste volgorde. Daarna maken ze het woord af en schrijven ze het woord over.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen weten hoe ze MMKMM-woorden schrijven. Laat de leerlingen formuleren welke stappen nodig zijn om de woorden goed te kunnen schrijven.

Daarna geef je een dictee:
1. Bram heeft twee broers. Schrijf op: broers
2. Ze doen een wedstrijd. Wie klimt er het snelst over het hek? Schrijf op: klimt
3. Bram komt op de eerste plaats. Schrijf op: plaats
4. Schrijf op: Bram is trots en draagt een krans.

Aandachtspunten

Leerlingen kunnen de volgorde van de medeklinkers omdraaien. Dan schrijven ze de laatste klank die ze horen als eerst op. Goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen. Ook kan het woord opnoemen en daarna de beginklank herhalen, erbij helpen. Laat ze de woorden voor zichzelf hardop voorzeggen, met daarbij de klank die ze als eerste horen. Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!