Woorden met MMK(M)
Woorden met MMK(M)

Woorden met MMK(M)

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren MMK(M)-woorden schrijven met twee medeklinkers vooraan, zoals klok, bloem, slak, trui en kroon.

Belang

Het leren van MMK(M)-woorden is nodig als basis voor alle overige spellingafspraken. Het is belangrijk dat de leerlingen de medeklinkers in de juiste volgorde schrijven.

Introductie

De leerlingen maken woorden met tweetekenklanken (eu, ui, oe, ie). Wijs elk tafelgroepje een van deze vier tweetekenklanken toe. De leerlingen gaan zoveel mogelijk woorden maken waarin deze tweetekenklank in het midden zit. Ze mogen één medeklinker vooraan toevoegen en één achteraan. Daarna bespreek je de gevonden woorden. Vervolgens luister je naar de woorden en hak je de woorden in klanken. Benadruk de klank die je vooraan hoort.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'kroon'. Het voorbeeldwoord 'kroon' hak je in stukken: k | r | oo | n. Je hoort een medeklinker k vooraan, een medeklinker r, een lange klank oo en een medeklinker n. Dan schrijf je kroon. Woorden met MMK(M) horen bij de luisterwoorden. Leg uit dat je deze woorden schrijft zoals je ze hoort. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'griep'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'knoop' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord ‘pluk’.

Inoefening

De leerlingen oefenen de auditieve analyse van de twee medeklinkers die vooraan het woord staan. Daarna moeten ze de ontbrekende medeklinker toevoegen. Daarna moeten ze de juiste spellingcategorie aangeven.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen nu weten hoe ze MMK(M)-woorden schrijven. Laat de leerlingen formuleren welke stappen nodig zijn om de woorden goed te kunnen schrijven.

Daarna geef je een dictee:
Rick kijkt op de klok. Schrijf op: klok
Het is al drie uur. Schrijf op: drie
School is net klaar. Schrijf op: klaar
Schrijf de zin op: Juf Brit groet de klas.

Aandachtspunten

Leerlingen kunnen de volgorde van de medeklinkers omdraaien. Dan schrijven ze de laatste klank die ze horen als eerst op. Goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen. Ook kan het woord opnoemen en daarna de beginklank herhalen, erbij helpen. Laat de leerlingen de woorden voor zichzelf hardop voorzeggen, met daarbij de klank die ze als eerste horen. Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Instructiemateriaal

Eventueel letterbakken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!