Woorden met Latijns voorvoegsel

Woorden met Latijns voorvoegsel

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met Latijns voorvoegsel
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met de Latijnse voorvoegsels ab, ad, con, ex, sub en ob zoals obsessie, absoluut, congres & subtitel te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met Latijnse voorvoegsels op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een tekenopdracht maakt.

Introductie

De leerlingen hebben al verschillende voorvoegsels geleerd. Je vraagt de leerlingen zelf woorden met een voorvoegsel te noemen. Dit zijn bijvoorbeeld woorden die bij de categorieën gebak, beschuit en verbod horen. Je geeft aan dat de leerlingen vandaag woorden met een Latijns voorvoegsel leren spellen.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Onthoud de woorden met een Latijns voorvoegsel. Vervolgens controleer je of de leerlingen de woorden met een Latijns voorvoegsel kunnen herkennen.

Deze les bevat vier activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen. Woorden uit deze categorie kunnen voor leerlingen niet alledaags zijn. Het is daarom belangrijk om te controleren of de leerlingen de onbekende woorden in eigen woorden kunnen uitleggen.
Pagina's:
-Sleep het woord naar de juiste afbeelding. De leerlingen slepen het woord naar de juiste afbeelding.
-Wat is het? Schrijf op! Je bespreekt welk woord bij de zin past. Vervolgens schrijven de leerlingen de woorden op. Je kunt zelf meeschrijven in de puzzel. Je controleert of de leerlingen woorden zoals 'concept' en 'abdij' kunnen uitleggen.
-Schrijf het woord op. De leerlingen lezen de zinnen en luisteren naar het woord. Vervolgens schrijven ze het woord op. Je benadrukt dat het belangrijk is altijd het woord te controleren nadat je het hebt opgeschreven.
-Draai aan de schijf en kies een woord uit het juiste vak. Je draait aan de schijf door op de blauwe stip te klikken. Het cijfer op de schijf geeft aan welke opdracht de leerlingen uit moeten voeren. Je verwijdert het afdekvlak en de leerlingen voeren de opdracht uit. Voorbeeld: je draait aan de schijf. De schijf geeft het cijfer 1 aan. Je verwijdert een afdekvlak uit het blauwe vak. De leerlingen omschrijven het woord exact.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen de categorie bij het woord aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Anton moet een examen afleggen. Schrijf op: examen
2. Hij moet absoluut goed kunnen rekenen. Schrijf op: absoluut
3. Het antwoord moet je exact berekenen. Schrijf op: exact
4. Schrijf de zin op: Maar voor Anton vormen lastige sommen geen obstakel.

Gemengd dictee:
1. Anton heeft een groot bureau. Schrijf op: bureau
2. Er staat een zwarte computer op. Schrijf op: computer
3. In de lade ligt een bakje punaises. Schrijf op: punaises
4. Schrijf de zin op: Een heldere tl-lamp hangt aan het plafond.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'admiraal' en 'absent' kunnen uitleggen.
- Woorden met een Latijns voorvoegsel kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen het voorvoegsel schrijven zoals ze het horen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!