Woorden met ~ij~ II

Woorden met ~ij~ II

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~ij~ II
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren uitdagende woorden met ~ij~ zoals kozijn, wedstrijd, batterij en magazijn te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om uitdagende woorden met ~ij~ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een berichtje wilt schrijven.

Introductie

De leerlingen oefenen eenvoudige woorden met ~ij~. Je maakt groepjes van drie leerlingen. De leerlingen schrijven per persoon zeven bekende woorden met ~ij~ op. Daarna vergelijken de leerlingen de woorden. De leerlingen bespreken welke woorden overeenkomen en welke woorden ze zelf niet hebben opgeschreven. Uiteindelijk hebben alle drie de leerlingen dezelfde woorden op het lijstje staan. Je legt uit dat in deze les de uitdagende woorden met ~ij~ aan bod komen.

Instructie

Je legt de regel uit die bij deze categorie hoort. Hoor je /ij/? Dan schrijf je vaak ~ij~. Je legt uit dat dit weetwoorden zijn, deze woorden moet je dus onthouden. Er zijn geen regels voor. De leerlingen lezen de zin en slepen het woord in het blauwe kader naar de juiste afbeelding. Laat de leerlingen de woorden ook opschrijven.

Deze les bevat drie activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Memory. De leerlingen zoeken de juiste woorden en afbeeldingen bij elkaar.
-Kun jij de code kraken? De leerlingen gaan stap voor stap een code kraken. De Romeinse cijfers staan elk voor een letter. De leerlingen zetten de juiste letters achter elkaar. Daarnaast denken de leerlingen na over de categorieën die ook bij deze woorden horen. Als je het afdekvlak wegschuift, zie je deze categorieën per woord. Onder de vlekken staan de juiste woorden. Je benadrukt dat het belangrijk is altijd het woord te controleren nadat je het hebt opgeschreven.
-Zweedse puzzel. De leerlingen maken de Zweedse puzzel. De leerlingen proberen eerst de juiste woorden op te schrijven zonder het afdekvlak weg te schuiven. Als dit te lastig is, kun je eerst het woord laten zien en kunnen de leerlingen vervolgens het woord opschrijven. De antwoorden van de puzzel vind je op de volgende pagina.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen de juiste categorie bij het woord aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Ik kijk uit naar vrijdag. Schrijf op: vrijdag
2. Dan is eindelijk de wedstrijd. Schrijf op: wedstrijd
3. Je krijgt een cijfer voor de uitvoering. Schrijf op: cijfer
4. Schrijf de zin op: We dansen ook tegelijk.

Gemengd dictee:
1. René ontving onlangs bericht. Schrijf op: onlangs
2. Hij heeft prachtig gedanst. Schrijf op: prachtig
3. Daarom heeft hij de jaarlijkse wedstrijd gewonnen. Schrijf op: jaarlijkse
4. Schrijf de zin op: Hij mag de eerste prijs in ontvangst nemen.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaart op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaart op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals dozijn en termijn kunnen uitleggen.
- Woorden met ~ij~ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen ~ei~ schrijven in plaats van ~ij~.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!