Woorden met ~ig
Woorden met ~ig

Woorden met ~ig

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~ig zoals giftig, jarig, geweldig en aanmoedigen te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~ig op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven hoe je je voelt.

Introductie

Luister met de leerlingen naar de woorden. Bespreek welke klank je in ieder woord hoort. In ieder woord hoor je de klank /luk/. Je vraagt of de leerlingen zelf ook woorden met deze klank kunnen noemen.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klankgroepen hakken van woorden zoals 'giftig'. Je hoort /ug/, maar je schrijft ~ig. Doordat de klemtoon niet op het woorddeel ~ig valt, hoor je /ug/. Je oefent met de leerlingen de klemtoon aan te geven in de woorden. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'bezig'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'prettig' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'eeuwig’. Je controleert of de leerlingen de regel goed hebben begrepen door het maken van de puzzel. Laat de leerlingen de woorden zelf ook opschrijven.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank in het woord zit. Vervolgens geven de leerlingen de juiste letters bij de klank aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Papa is handig in het kloppen van slagroom. Schrijf op: handig
2. Hij wacht tot de room stevig is. Schrijf op: stevig
3. Hij spuit een keurige toef slagroom op de chocolademelk. Schrijf op: keurige
4. Schrijf de zin op: Dat smaakt lekker romig.

Gemengd dictee:
1. Dat wordt smikkelen. Schrijf op: smikkelen
2. De warme chocomelk is vreselijk lekker. Schrijf op: vreselijk
3. Ik vergeet te blazen voordat ik een slokje neem. Schrijf op: vergeet
4. Schrijf de zin op: Help, dat is veel te warm!

Aandachtspunten

De woorden met ~ig kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen 'ug' schrijven in plaats van ~ig. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden en hang de wandkaart op in de klas. Het aangeven van de klemtoon voordat het woord wordt opgeschreven, kan de leerling helpen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!