Woorden met ~ieuw
Woorden met ~ieuw

Woorden met ~ieuw

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~ieuw, zoals nieuws, kieuw, benieuwd en nieuwsgierig te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~ieuw op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een nieuwsbericht wilt schrijven.

Introductie

De leerlingen luisteren eerst naar woorden met de klank /iew/. Vraag aan de leerlingen om woorden te noemen met deze klank.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'nieuws'. Leg uit dat wanneer je /iew/ hoort, je ~ieuw schrijft. In de Nederlandse spelling wordt voor de 'w' altijd een 'u' geschreven. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'nieuw'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'nieuwjaar' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'kieuw’.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank in het woord zit. Daarna geven de leerlingen de juiste letters bij de klank aan. Daarna moeten de leerlingen een woord opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1.Gisteren viel de nieuwsbrief op de mat. Schrijf op: nieuwsbrief
2. In het nieuwsblad staat het bericht. Schrijf op: nieuwsblad
3. Ik lees vlug het nieuws. Schrijf op: nieuws
4. Schrijf de zin op: Ik lees het verhaal opnieuw.

Gemengd dictee:
1. Schrijf de zin op: Ik hoor een fraai verhaal.
2. Schrijf de zin op: Een gebeurtenis met een aap.
3. Schrijf de zin op: De aap pakt een ring af.
4. Schrijf op: En de ring was net nieuw.

Aandachtspunten

De woorden met ~ieuw kunnen verkeerd worden gespeld. De leerlingen kunnen 'iew' in plaats van 'ieuw' opschrijven. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden en geef aan dat voor de letter 'w' altijd een 'u' komt. Maak de categorie visueel door de wandkaart op te hangen. Ook goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen.Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!