Woorden met ~g~ die klinkt als /zj/

Woorden met ~g~ die klinkt als /zj/

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~g~ die klinkt als /zj/
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met een ~g~ die klinkt als /zj/ zoals horloge, montage, percentage & fabricage te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met een ~g~ die klinkt als /zj/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een berichtje wilt sturen.

Introductie

De leerlingen luisteren naar het woord. Je vraagt aan de leerlingen welke klank te horen is. Je geeft aan dat de leerlingen vandaag leren om woorden waar je /zj/ hoort, juist te spellen.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Hoor je /zj/? Dan schrijf je soms ~g~. Je legt uit dat dit Franse leenwoorden zijn, het zijn weetwoorden die je moet onthouden.

Deze les bevat vier activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Sleep het woord naar de juiste afbeelding. De leerlingen lezen het woord, spreek het woord ook hardop uit. Daarna sleep je het woord naar de juiste afbeelding.
-Memory. De leerlingen zoeken de juiste afbeeldingen en woorden bij elkaar.
-Welk woord hoort in de puzzel? Je leest de omschrijving per woord. Je bespreekt welk woord met ~g~ die klinkt als /zj/ in de puzzel past. Je schrijft de eerste letter van het woord in het vakje bij de pijl. Op de rode stippen komen geen letters te staan. Op de volgende pagina vind je de antwoorden. Je controleert of de leerlingen woorden zoals 'rage' en 'reportage' in eigen woorden kunnen uitleggen.
-Kun je de rebus oplossen? De leerlingen lossen de rebus op. Het antwoord op de rebus is: de passagier draagt zelf haar bagage.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letter bij de klank hoort. Vervolgens geven de leerlingen het woord met ~g~ die klinkt als /zj/ aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Drie dagen per week volgt Lisa college op school. Schrijf op: college
2. Lisa loopt ook stage. Schrijf op: stage
3. Twee dagen per week leert ze in een garage. Schrijf op: garage
4. Schrijf de zin op: Ze werkt aan de montage van een auto.

Gemengd dictee:
1. Lisa is erg enthousiast over leren in de praktijk. Schrijf op: enthousiast
2. Op school krijgt ze veel theorie. Schrijf op: theorie
3. Tijdens het college schrijft ze alle informatie op. Schrijf op: informatie
4. Schrijf de zin op: Voordat ze met een reparatie begint, leest ze de notitie terug.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'rapportage' en 'reportage' kunnen uitleggen.
- Woorden met ~g~ die klinkt als /zj/ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen ~zj~ of ~sj~ schrijven in plaats van ~g~.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!