Woorden met ~eer

Woorden met ~eer

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~eer
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~eer, zoals peer, leert, keerpunt en verkeer te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~eer op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld om een verhaal te schrijven.

Introductie

De leerlingen oefenen eerst de auditieve analyse van woorden uit bekende categorieën. De leerlingen maken de beweging die hoort bij de eerste klank van het woord. Bijvoorbeeld bij het woord 'scheren' raken de leerlingen hun schoen aan. Vervolgens luister je naar de woorden en benadruk je de laatste klank van de woorden. Vraag de leerlingen welke woorden ze nog meer kennen met deze klank.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klanken hakken van woorden zoals 'peer'. De /ee/ voor de /r/ klinkt anders. Door de /r/ achter de /ee/ verandert de klank van de woorden. Leg uit dat je deze woorden schrijft met ~eer. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'heer'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'onweer' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'meer’. Door het oefenen van de woorden controleer je of de leerlingen de spellingscategorie goed beheersen.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan in welk woord dezelfde klank te horen is. Vervolgens geven de leerlingen de juiste letters bij de klank aan. Daarna moeten de leerlingen de woorden afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Ik moet opletten in het verkeer. Schrijf op: verkeer
2. Voordat ik oversteek kijk ik eerst heen en weer. Schrijf op: weer
3. Pas op! De auto komt als een speer voorbij. Schrijf op: speer
4. Schrijf op: Ik keer snel om.

Gemengd dictee:
1. Het is alweer zaterdag. Schrijf op: alweer
2. Het is nog vroeg in de ochtend. Schrijf op: vroeg
3. Schrijf op: Op de klok staat half zes.
4. Schrijf op: Ik hoef niet naar school.

Aandachtspunten

De woorden met ~eer kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen 'ir' schrijven in plaats van 'eer'. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden. Goed hakken en plakken is belangrijk. Het visueel maken met een hak-en-plak-kaart of hak-en-plak-bewegingen kan daarbij helpen.Let erop dat je bij het hakken van woorden altijd de klank laat horen zoals het in het woord te horen is, dus met letterklanken (letter b = /bu/) en niet met alfabetklanken (letter b = /bee/).

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!