Woorden met ~é die klinkt als /ee/

Woorden met ~é die klinkt als /ee/

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~é die klinkt als /ee/
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren Franse leenwoorden met ~é die klinkt als /ee/ zoals saté, privé, procedé en comité te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om Franse leenwoorden met ~e die klinkt als /ee/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een berichtje wilt sturen.

Introductie

Je legt uit dat we in Nederland ook woorden gebruiken die uit een andere taal komen. Je vraagt de leerlingen zelf voorbeelden te noemen van woorden uit een andere taal. Je legt uit dat de leerlingen vandaag leren om Franse leenwoorden die eindigen op /ee/ juist te spellen.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Hoor je/ee/? Dan schrijf je soms é. Er zijn geen regels voor om deze woorden juist te schrijven, de leerlingen moeten onthouden hoe je het woord schrijft. Daarom zijn het weetwoorden.

Deze les bevat vier activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Memory. De leerlingen zoeken het juiste woord en de juiste afbeelding bij elkaar.
-Sleep het woord naar de juiste zin. De leerlingen lezen de woorden en zinnen. Je bespreekt welk woord bij de zin hoort. Door de leerlingen zelf zinnen te laten maken met het woord, controleer je of de leerlingen de woorden juist interpreteren.
-Schrijf het woord op. De leerlingen lezen de zinnen, luisteren naar het woord en schrijven het woord op. Je benadrukt dat het altijd belangrijk is om het woord te controleren nadat je het hebt opgeschreven.
-Draai aan de schijf en kies een woord uit het juiste vak. Je draait aan de schijf door op de blauwe stip te klikken. De stip geeft aan uit welk vak de leerling een woord mag kiezen. Vervolgens verwijder je het afdekvlak en voeren de leerlingen de opdracht uit. Voorbeeld: de schijf geeft het cijfer twee aan. Je verwijdert een afdekvlak uit het groene vak. Vervolgens tekenen de leerlingen het woord.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letter bij de klank hoort. Vervolgens geven de leerlingen de categorie bij het woord aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. In het café kun je eten en drinken bestellen. Schrijf op: café
2. Papa neemt een glas rosé. Schrijf op: rosé
3. Is het oké als ik wat eten bestel? Schrijf op: oké.
4. Schrijf de zin op: Ik mag saté en een kaassoufflé bestellen.

Gemengd dictee:
1. Wist je dat skaten een Olympische sport is? Schrijf op: skaten
2. Dat hoorde ik in een interview. Schrijf op: interview
3. Een expert vertelde over de sport. Schrijf op: expert
4. Schrijf de zin op: Tijdens de wedstrijd ligt het niveau erg hoog.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'comité' en 'procedé' kunnen uitleggen.
- Franse leenwoorden die eindigen op ~é kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen ~e, ~ee of è schrijven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!