Woorden met ~e

Woorden met ~e

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~e
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met ~e, zoals aarde, liefde, trouwe en armoede te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~e op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je je klasgenoten wilt omschrijven.

Introductie

Luister met de leerlingen naar de zinnen. Bespreek welke klank je in iedere zin hoort. In iedere zin hoor je de klank /u/ aan het einde van de woorden. Je vraagt of de leerlingen zelf ook woorden met deze klank kunnen noemen die passen bij de monsters.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klankgroepen hakken van woorden zoals 'aarde'. Je hoort /u/, maar je schrijft ~e. Doordat de klemtoon niet op het woorddeel ~e valt, hoor je /u/. Je oefent het plaatsen van de klemtoon, zet een streep onder het woorddeel waar de klemtoon op valt. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'bende'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'nieuwe' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'baalde’. Controleer of de leerlingen de regel goed hebben begrepen door het maken van het invulverhaal. Je vraagt aan de leerlingen om woorden te noemen die in het verhaal passen. Als je op de luidspreker klikt, hoor je voorbeeldwoorden zoals: paarse, oude, kleine, lieve en zo verder. Laat de leerlingen de woorden ook opschrijven. Je kunt zelf op de lijntjes meeschrijven, zo kunnen de leerlingen de woorden nakijken.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank in het woord zit. Vervolgens geven de leerlingen de juiste letters bij de klank aan. Daarna moeten de leerlingen de woorden afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Vandaag is kleine Kevin erg vrolijk. Schrijf op: kleine
2. Want het is een fijne dag. Schrijf op: fijne
3. Kleine Kevin viert vandaag zijn derde verjaardag. Schrijf op: derde
4. Schrijf de zin op: Hij mag een flinke taart kiezen.

Gemengd dictee:
1. Femke leert nieuwe sommen. Schrijf op: leert
2. De meester doet de sommen voor. Schrijf op: voor
3. Ze oefenen een half uur. Schrijf op: uur
4. Schrijf de zin op: Femke heeft een kleur op haar wang.

Aandachtspunten

De woorden met ~e kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen 'u' schrijven in plaats van 'e'. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden. Het aangeven van de klemtoon voordat het woord wordt opgeschreven, kan de leerling helpen. Je kunt de regel visueel maken door de wandkaart op te hangen in de klas.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!