Woorden met ~ds die klinkt als /ts/
Woorden met ~ds die klinkt als /ts/

Woorden met ~ds die klinkt als /ts/

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met~ds die klinkt als /ts/ zoals loods, gids, reeds & anderzijds te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met ~ds die klinkt als /ts/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je de tekst van een liedje op wilt schrijven.

Introductie

De leerlingen luisteren naar het woord. Je vraagt aan de leerlingen welke klank je hoort aan het einde van het woord. Je hoort /ts/, maar schrijft dit niet. In deze les leren de leerlingen bij welke woorden je /ts/ hoort, maar dit niet schrijft.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Hoor je /ts/? Dan schrijf je soms ~ds. Je legt uit er geen regels zijn om deze woorden juist te schrijven, het zijn weetwoorden die je moet onthouden.

Er zijn niet veel woorden die binnen deze categorie vallen. Alle woorden die de woordenlijst van dit doel bevat, zijn verwerkt binnen de instructieles. Deze les bevat drie activiteiten om de weetwoorden te oefenen.
-Luister naar het woord en schrijf op! De leerlingen luisteren naar de zin en schrijven het woord op. Je benadrukt dat het altijd belangrijk is om de woorden te controleren nadat je ze hebt opgeschreven.
-Welk woord past in de zin? De leerlingen lezen de zinnen en bekijken de woorden. Je bespreekt welk woord in de zin past. Vervolgens sleep je het woord naar de juiste zin. Je laat de leerlingen de woorden ook opschrijven en controleert of de leerlingen woorden zoals 'aftands' kunnen uitleggen.
-Welk woord past in de zin? De leerlingen lezen de zinnen. Je bespreekt welk woord bij de zin hoort. Vervolgens zoeken de leerlingen het woord in de puzzel. Op de volgende pagina vind je de antwoorden. Je controleert of de leerlingen woorden zoals 'reeds' kunnen uitleggen.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen de woorden met ~ds die klinkt als /ts/ aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Ga jij nog steeds naar dezelfde kapper? Schrijf op: steeds
2. Ik ben reeds bij een andere kapper geweest. Schrijf op: reeds
3. Het kapsalon staat naast de loods. Schrijf op: loods
4. Schrijf de zin op: Kijk, ginds in de verte.

Gemengd dictee:
1. Buiten is het erg koud. Schrijf op: koud
2. De lucht is niet blauw, maar grijs. Schrijf op: blauw
3. Mama zegt dat het grauw weer is. Schrijf op: grauw
4. Schrijf de zin op: We lopen gauw een warm gebouw in.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'reeds' en 'aftands' kunnen uitleggen.
- Woorden met ~ds die klinkt als /ts/ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen ~ts schrijven in plaats van ~ds.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!