Woorden met ~c~ die klinkt als /s/
Woorden met ~c~ die klinkt als /s/

Woorden met ~c~ die klinkt als /s/

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met een ~c~ die klinkt als /s/ zoals narcis, december, gefeliciteerd & speciaal te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met een ~c~ die klinkt als /s/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven wat je in het circus hebt gezien.

Introductie

De leerlingen noemen woorden die bij de categorieën 'slot' en 'geiser' horen. Je herhaalt welke klank je hoort en welke letter je schrijft. Je hoort /s/ en schrijft ~s~. Of je hoort /z/ en schrijft ~s~. Je legt uit dat de leerlingen deze les woorden leren waar je ook /s/ hoort, maar geen ~s~ schrijft.

Instructie

Je legt de regels uit die bij deze categorie horen. Hoor je /s/? Dan schrijf je soms ~c~. Je legt uit dat dit weetwoorden zijn, deze woorden moet je dus onthouden. Er is wel een regel die je kan helpen bij de uitspraak. De ~c~ voor de letter e, i of ij spreek je uit als /s/, in de andere gevallen spreek je de letter ~c~ uit als /k/. Je laat dit zien door de letters de juiste kleur te geven.

Deze les bevat vijf activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Sleep het woord naar de juiste afbeelding. De leerlingen slepen het woord naar de juiste afbeelding.
-Memory. De leerlingen zoeken het juiste woord en de juiste afbeelding bij elkaar.
-Wat is het? Schrijf op. De leerlingen lezen de omschrijvingen en proberen te achterhalen welk woord moet worden opgeschreven. Je controleert of de leerlingen woorden zoals 'ceremonie' en 'lanceren' in eigen woorden kunnen uitleggen.
-Plak aan elkaar en schrijf op. De leerlingen plakken de woorden aan elkaar. Je controleert of de leerlingen de betekenis van de woorden kennen.
-Paardenrace. Je deelt de klas in twee groepen. Daarna draai je aan de schijf door op de blauwe stip te drukken. Je bekijkt welk woord bij het cijfer hoort. Je vraagt de leerlingen op welke plek de ~c~ die klinkt als /s/ staat. De plaats van deze letter, geeft aan hoeveel stappen het paard vooruit mag. Wanneer een paard op de put komt, ga je terug naar start. Voorbeeld: de schijf geeft 8 aan, dit is het woord concert. De ~c~ die klinkt als /s/ is de vierde letter van het woord. Het paard mag vier stappen vooruit.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen de juiste categorie bij het woord aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Hiba speelt cello. Schrijf op: cello
2. Haar docent leert haar spelen. Schrijf op: docent
3. Morgen is het concert. Schrijf op: concert
4. Schrijf de zin op: Ze krijgt een cijfer voor het optreden.

Gemengd dictee:
1. Rick speelt viool. Schrijf op: viool
2. Hij heeft 15 minuten met Hiba geoefend. Schrijf op: minuten
3. Nu mogen ze samen op het podium staan. Schrijf op: podium
4. Schrijf de zin op: Het lied spelen gaat prima.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'principe' en 'ceremonie' kunnen uitleggen.
- Woorden met ~c~ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen ~s~ schrijven in plaats van ~c~.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!