Woorden met be~

Woorden met be~

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met be~
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met be~, zoals beschuit, bewolkt, bereikbaar en bestemming te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden met be~ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld om het weerbericht te schrijven.

Introductie

Luister met de leerlingen naar de woorden. Bespreek welke klank je in ieder woord hoort. In ieder woord hoor je de klank /bu/. Je vraagt of de leerlingen zelf ook woorden met deze klank kunnen noemen.

Instructie

Leg uit wat je hoort bij het in klankgroepen hakken van woorden zoals 'beschuit'. Je hoort /bu/, maar je schrijft be. Je oefent met de leerlingen het aangeven van de klemtoon in de woorden. Bespreek de stappen voor het spellen. Vervolgens doe je de stappen voor met het woord 'bestuur'. Op de lijntjes kun je het woord schrijven. Laat bij het woord 'begrip' de leerling zelf het woord in stukken hakken en het woord opschrijven. Je kunt zelf eventueel meeschrijven in het schrijfvlak. Ten slotte doorlopen de leerlingen de stappen voor het woord 'bemoei’. Controleer of de leerlingen de woorden goed schrijven door het maken van de puzzel. De antwoorden van de puzzel zijn: bejaard, begin, beleg, slag en bewolkt. Je benadrukt de eerste klank van het woord /bu/, je schrijft be.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke klank in het woord zit. Vervolgens geven de leerlingen de juiste letters bij de klank aan. Daarna moeten de leerlingen de woorden afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen en je vraagt naar de spellingsregel die bij deze woorden hoort. Je laat de leerlingen verwoorden welke stappen ze moeten nemen om de woorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Mijn beroep is muzikant. Schrijf op: beroep
2. Ik bedenk een gaaf lied. Schrijf op: bedenk
3. Ik besluit dat het refrein langzaam gaat. Schrijf op: besluit
4. Schrijf de zin op: Het begin gaat snel.

Gemengd dictee:
1. Schrijf de zin op: De kast staat scheef.
2. Schrijf de zin op: Ik beweeg de kast.
3. De lade schuift naar voren. Schrijf op: schuift
4. Schrijf de zin op: De kleding valt uit de kast.

Aandachtspunten

De woorden met be~ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen 'bu' schrijven in plaats van 'be'. Laat leerlingen die moeite hebben met deze woorden de regel zelf verwoorden. Oefen het plaatsen van de klemtoon en geef aan dat 'be' vaak vooraan in het woord staat. Je kunt de regel visueel maken door de wandkaart op te hangen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!