Woorden met ~au~ of ~ou~ I
Woorden met ~au~ of ~ou~ I

Woorden met ~au~ of ~ou~ I

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren eenvoudige woorden met ~au~ of ~ou~ zoals pauw & zout en sauna & houden te herkennen, onderscheiden en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om eenvoudige woorden met ~au~ of ~ou~ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een omschrijving wilt geven.

Introductie

De leerlingen slepen de bekende woorden met ~au~ en ~ou~ naar de juiste afbeelding.

Instructie

Je legt de regels uit die bij deze categorie horen. Hoor je /ou/? Dan schrijf je soms ~au~. Hoor je /ou/? Dan schrijf je vaak ~ou~. Er zijn meer woorden met ~ou~ dan met ~au~. Je legt uit dat dit weetwoorden zijn, deze woorden moet je dus onthouden. Er zijn geen regels voor.

Deze les bevat vijf activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Au-plaat. Je laat eerst de au-plaat zien en herhaalt de woorden op deze plaat. Indien dit geen herhaling is voor de leerlingen, bekijk dan ook het bijbehorende instructieverhaal. Je vindt deze in de instructieles: woorden met ~au~ I.
-Bij welke categorie past het woord? De leerlingen maken de beweging die bij het woord hoort. Als het woord bij de categorie 'pauw' hoort, gaan de leerlingen staan. Als het woord bij de categorie 'zout' hoort, gaan de leerlingen zitten. Je kunt dit spel eventueel uitbreiden door zelf extra woorden te noemen.
-Memory. De leerlingen zoeken de juiste afbeeldingen bij de juiste woorden.
-Schrijf je au of ou? De leerlingen luisteren naar de woorden. Klik op de luidspreker op de frietjes. Je vraagt aan de leerlingen of je ~au~ of ~ou~ schrijft. Door het zout naar de frietjes te slepen, verschijnen de juiste letters in de blauwe balk. Laat de leerlingen ook de volledige woorden opschrijven.
-Welke letters zitten onder de saus? De leerlingen schrijven de letters op die onder de vlek staan. Afhankelijk van het niveau kun je ervoor kiezen om eerst de vlek weg te halen en daarna het woord over te schrijven. Of, de leerlingen schrijven eerst het woord op en controleren vervolgens of het woord goed is geschreven door de vlek weg te halen. Je benadrukt dat het altijd belangrijk is om het woord te controleren nadat je het hebt opgeschreven.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen de juiste categorie bij het woord aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je het dictee. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. De groep trekt aan het touw. Schrijf op: touw
2. Ze spelen man tegen vrouw. Schrijf op: vrouw
3. Je moet het touw goed in je handen houden. Schrijf op: houden
4. Schrijf de zin op: Wij starten gauw.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'nauw' en 'rouw' kunnen uitleggen.
- Woorden met ~au~ en ~ou~ kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen ~au~ schrijven in plaats van ~ou~ en andersom.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!