Woorden met ~air die klinkt als /èr/

Woorden met ~air die klinkt als /èr/

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met ~air die klinkt als /èr/
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren Franse leenwoorden met ~air die klinkt als /èr/ zoals sanitair, flair, meubilair & populair te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om Franse leenwoorden met ~air die klinkt als /èr/ op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je je huis wilt omschrijven.

Introductie

Je legt uit dat we in Nederland ook woorden gebruiken die uit de Franse taal komen. Je vraagt de leerlingen zelf voorbeelden te noemen van Franse leenwoorden. Je legt uit dat de leerlingen vandaag leren om Franse leenwoorden waar je /èr/ hoort, juist te spellen.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Hoor je/èr/? Dan schrijf je soms air. Er zijn geen regels voor om deze woorden juist te schrijven, de leerlingen moeten onthouden hoe je het woord schrijft. Daarom zijn het weetwoorden.

Deze les bevat vier activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen. Woorden uit deze categorie kunnen voor leerlingen niet alledaags zijn. Het is daarom belangrijk om te controleren of de leerlingen de onbekende woorden in eigen woorden kunnen uitleggen.
Pagina's:
-Sleep het woord naar de juiste afbeelding. De leerlingen slepen het woord naar de juiste afbeelding.
-Wat is het? Schrijf op! Je bespreekt welk woord bij de zin past. Vervolgens schrijven de leerlingen de woorden op. Je kunt zelf meeschrijven in de puzzel. Wanneer je de letters uit de gekleurde vakken achter elkaar zet, is het woord 'flair' te lezen. Je controleert of de leerlingen woorden zoals 'flair' en 'affaire' kunnen uitleggen.
-Schrijf het woord op. De leerlingen lezen de zinnen en luisteren naar het woord. Vervolgens schrijven ze het woord op. Je benadrukt dat het belangrijk is altijd het woord te controleren nadat je het hebt opgeschreven.
-Sleep het woord naar de juiste zin en zoek op! Je bespreekt de woorden en de zinnen. Je sleept het woord in het vak naar de juiste zin. Vervolgens zoeken de leerlingen het woord op in de puzzel. Op de volgende pagina vind je de antwoorden.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letter bij de klank hoort. Vervolgens geven de leerlingen de categorie bij het woord aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Iemand uit het leger noem je een militair. Schrijf op: militair
2. De baas van het leger is streng en autoritair. Schrijf op: autoritair
3. De tank van het leger ziet er spectaculair uit. Schrijf op: spectaculair
4. Schrijf de zin op: De motor van het voertuig draait stationair.

Gemengd dictee:
1. Ik ga met de tram op pad. Schrijf op: tram
2. Ik ga eerst de vertrektijden checken. Schrijf op: checken
3. De chauffeur bestuurt de tram. Schrijf op: chauffeur
4. Schrijf de zin op: De tram stopt voor het restaurant.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'parlementaire' en 'autoritair' kunnen uitleggen.
- Franse leenwoorden met ~air kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen eir, eer, èr, ér of ar schrijven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!