Weten wat een millimeter is

Weten wat een millimeter is

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Weten wat een millimeter is
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren wat een millimeter is en kunnen aangeven welke voorwerpen ongeveer een millimeter zijn.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om te weten wat een millimeter is, zodat je de lengte van een voorwerp kunt bepalen. Je kunt bijvoorbeeld inschatten dat de grassprietje ongeveer één millimeter dik is.

Introductie

Op het digibord staan een aantal woorden, geluidsfragmenten en afbeeldingen. De leerlingen moeten aangeven welke onderdelen horen bij een centimeter en welke onderdelen horen bij een meter. Omcirkel de onderdelen die bij elkaar horen met dezelfde kleur.

Instructie

Leg uit wat een millimeter is. Geef aan dat je nagel ongeveer één millimeter dik is. Millimeter wordt afgekort als mm. Pak een potlood en geef aan dat de punt van het potlood ongeveer één millimeter dik is. Laat vervolgens de leerlingen zoeken naar voorwerpen van ongeveer één millimeter in de klas. Vraag ook of zij andere voorwerpen kunnen bedenken van ongeveer één millimeter. Vervolgens toon je een aantal afbeeldingen op het digibord. Vraag of het voorwerp ongeveer één millimeter is, tien millimeter of honderd millimeter. Herinner de leerlingen eraan dat de dikte van je nagel ongeveer één millimeter is. Daarna laat je voorwerpen op het digibord zien en geven de leerlingen aan of dit voorwerp groter of ongeveer één millimeter is. Sleep de voorwerpen naar het juiste vak.

Om te controleren of de leerlingen weten wat een millimeter is, kun je de volgende vragen stellen:
- Welke afkorting hoort bij millimeter?
- Wat is ongeveer één millimeter?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst of een voorwerp ongeveer één millimeter is. Vervolgens moeten ze aangeven of een voorwerp groter of kleiner dan één millimeter is. Daarna moeten ze de afbeeldingen naar het juiste vak slepen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om te weten wat een millimeter is, zodat je de lengte van een voorwerp kunt bepalen. Je controleert of de leerlingen weten wat een millimeter is door een aantal uitspraken van kinderen te tonen op het digibord over een voorwerp. De leerlingen moeten aangeven of het juist is wat er gezegd wordt. Indien ze denken dat de uitspraak niet klopt, vraag dan wat er fout is aan de uitspraak.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met wat een millimeter is, kun je herhalen dat de dikte van je nagel ongeveer één millimeter is. Laat eventueel echte voorwerpen zien van ongeveer één millimeter.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!