Weten wat een even en een oneven getal is t/m 20

Weten wat een even en een oneven getal is t/m 20

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Weten wat een even en een oneven getal is t/m 20
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen maken kennis met de termen even en oneven. De leerlingen leren wat even en oneven getallen zijn door te tellen met sprongen van 2.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om kennis te hebben van even en oneven getallen wanneer je wilt weten aan welke kant van de straat een bepaald huisnummer zich bevindt. Leg uit dat een straat altijd een kant met even en een kant met oneven huisnummers heeft.

Introductie

Tel samen met de leerlingen hardop t/m 20 heen en terug. Laat de kinderen ook met hun ogen dicht tellen en wissel dit af door te beginnen vanaf een willekeurig getal. Laat de leerlingen vervolgens om hun groepje of in de ruimte lopen en hardop tellen 2-4-6-8-10 en 1-3-5-7-9 enzovoorts. De even en oneven getallen kunnen hier zonder de term te noemen al benadrukt worden door bijvoorbeeld de even getallen steeds luider uit te spreken tijdens het lopen. Wissel af door ook terug te tellen. Laat de leerlingen daarna voor zichtzelf de getallen die missen noteren.

Instructie

Bespreek met de leerlingen dat je moet weten in welke telrij het getal voorkomt om erachter te komen of een getal even of oneven is. Hierbij tel je met sprongen van 2. Als je bij 0 begint krijg je altijd een even getal en als je bij 1 begint altijd een oneven getal. Zeg samen met de leerlingen de telrij t/m 20 op met even en oneven getallen en laat hen vervolgens doortellen t/m 30.

Controleer of de leerlingen weten wat even en oneven getallen zijn:
- Welk van deze getallen zijn even/oneven? Hoe weet je dat?
- Kun jij uitleggen waarom 12 een even getal is? En waarom is 17 een oneven getal?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het slepen van even en oneven getallen naar de juiste kolom. Vervolgens met het invullen van even huisnummers en dan door het invullen van een rij met even en oneven getallen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen weten wat een even en oneven getal is en laat hen verwoorden waar ze deze tegenkomen. Eindig met een klapspel. Je noemt willekeurige getallen t/m 30. De leerlingen klappen in hun handen bij een even getal.

Aandachtspunten

Als leerlingen het tellen met sprongen van 2 nog onvoldoende beheersen, laat ze dan de getallen tot 30 achter elkaar noteren en om en om kleuren en deze erbij gebruiken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!