Vermenigvuldigen via dubbelen en halveren
Vermenigvuldigen via dubbelen en halveren

Vermenigvuldigen via dubbelen en halveren

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen via dubbelen en halveren.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen vermenigvuldigen via dubbelen en halveren, zodat ze sneller een som kunnen uitrekenen. Bijvoorbeeld als je 8 kisten met 25 mandarijnen hebt, kun je ook de som 4 × 50 maken om te weten hoeveel mandarijnen het in totaal zijn.

Introductie

Laat een vermenigvuldiging zien met een ondersteunende afbeelding, een vermenigvuldiging zonder ondersteuning en een vermenigvuldiging in verhaalvorm. De leerlingen rekenen dit uit en kunnen hun antwoord omhoog houden, zodat je kunt controleren of ze de juiste antwoorden geven.

Instructie

Bij het dubbelen en halveren kun je op een handige manier sommen uitrekenen. Door het ene getal in de som te verdubbelen en het andere getal te halveren, kun je een som maken die je eenvoudiger kunt uitrekenen. Benadruk dat de uitkomsten van beide sommen gelijk zijn. Bespreek samen met de leerlingen een aantal voorbeelden, waarbij je moet verdubbelen en halveren. Vervolgens gaan de leerlingen staan als ze denken dat de uitkomsten op beide sommen gelijk is en gaan ze zitten als ze denken dat de uitkomst niet hetzelfde is. Geef aan dat de leerlingen goed moeten kijken of het ene getal in de som is verdubbeld en het andere getal is gehalveerd. Daarna moeten de leerlingen zelf aangeven welk getal ingevuld moet worden, zodat het antwoord hetzelfde blijft.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen via dubbelen en halveren met de vragen:
- Wat gebeurt er met het antwoord bij de sommen 10 × 25 = ... en 5 × 50 = ...?
- Welke som heeft hetzelfde antwoord als de som 8 × 45?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het verdubbelen en halveren. Eerst geven ze aan welke uitkomst bij de tweede som hoort, daarna moeten ze aangeven met welke som je hetzelfde antwoord krijgt en vervolgens bepalen ze de uitkomst van beide sommen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen via dubbelen en halveren, omdat je zo keersommen snel kunt uitrekenen. Als afsluiting laat je een aantal sommen zien. Verbind de sommen met elkaar die hetzelfde antwoord hebben met een oranje lijn. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen via dubbelen en halveren eerst oefenen met het verdubbelen en halveren van getallen. Vervolgens oefenen ze met sommen, waarbij het ene getal verdubbelt en het andere getal halveert, de uitkomst blijft hetzelfde. Maak dit eventueel visueel met blokjes.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!