Vermenigvuldigen van een stambreuk met een heel getal

Vermenigvuldigen van een stambreuk met een heel getal

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen van een stambreuk met een heel getal
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het vermenigvuldigen van een stambreuk met een heel getal.

Belang

Het is belangrijk dat je een stambreuk met een heel getal kunt vermenigvuldigen, omdat je zo bijvoorbeeld uit kunt rekenen hoeveel leerlingen een kapotte gum hebben.

Introductie

Laat de leerlingen de breuken vereenvoudigen tot een gemengde breuk.

Instructie

Herhaal kort dat een breuk uit een teller en een noemer bestaat. Laat de som 1//3 × 6 zien. Leg uit dat je dus 1//3 van 6 pizza's gaat uitrekenen. Begint met het delen van het hele getal met de noemer van de breuk (6 : 3 = 2). Vervolgens vermenigvuldig je dit met de teller van de breuk (2 × 1 = 2). Je hebt dus 2 hele pizza's. Benadruk dat je bij dit soort sommen, waarbij je een breuk vermenigvuldigt met een heel getal, een aantal keer een deel van het geheel neemt. Laat de leerlingen de volgende sommen zelfstandig maken, waarbij ze een visuele ondersteuning krijgen door middel van de breukencirkel. Laat de som 1//6 × 24 zien. Leg uit dat je weer eerst het hele getal door de noemer gaat delen (24 : 6 = 4). Vervolgens vermenigvuldig je de uitkomst met de teller van de breuk (4 × 1 = 4). Laat de volgende sommen zelfstandig door de leerlingen oplossen. Bij de verhaalsom leg je uit dat je eerst de som uit het verhaal gaat halen, vervolgens vermenigvuldig je de breuk met het hele getal. De volgende twee verhaalsommen kunnen de leerlingen zelfstandig maken.

Controleer of de leerlingen een stambreuk met een heel getal kunnen vermenigvuldigen met de volgende vraag:
- Welke stappen gebruik je om een stambreuk te vermenigvuldigen met een heel getal?

Inoefening

De leerlingen vermenigvuldigen eerst een breuk met een heel getal met visuele ondersteuning. In de volgende opgave krijgen ze alleen de abstracte som. De derde opgave is een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen vermenigvuldigen van een stambreuk met een hele. Als afsluiting laat je de leerlingen een breuk zetten in de breukencirkel. Vervolgens draaien ze een getal en maken de som.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen van een stambreuk met een heel getal, kunnen eerst oefenen met vermenigvuldigen van een stambreuk met lage hele getallen. Daarbij kan een breukenstrook of breukencirkel gebruikt worden om het visueel te ondersteunen.

Instructiemateriaal

Eventueel een hulpblad met breuken, breukenstroken en breukencirkels.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!