Vermenigvuldigen met eenvoudige getallen boven 1000
Vermenigvuldigen met eenvoudige getallen boven 1000

Vermenigvuldigen met eenvoudige getallen boven 1000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met eenvoudige getallen boven 1000.

Belang

Het is belangrijk om te kunnen vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld wanneer je handig hoeveelheden uit wilt rekenen.

Introductie

Draai aan de schijf voor het eerste getal en dan nogmaals voor het tweede getal. Vul de getallen in op de puntjes en laat de leerlingen de sommen uitrekenen.

Instructie

Leg met behulp van de som 5000 × 1500 uit wat een hulpsom is en hoe een hulpsom het makkelijker maakt om een som met veel nullen uit te rekenen. Laat de leerlingen vervolgens de hulpsom halen uit de sommen op het bord. Bespreek dat wanneer je het antwoord van de hulpsom hebt, je het antwoord op de som weet door de nullen uit de oorspronkelijke som achter het antwoord te zetten. Laat zien hoe dit eruit ziet bij sommen met 3 en 4 nullen. Leg daarna uit dat je een hulpsom handig uit kunt rekenen door eerst de tientallen en daarna de eenheden te vermenigvuldigen aan de hand van de som 9000 × 1600. De uitkomsten tel je bij elkaar op voor het antwoord. Ten slotte zet je het aantal nullen uit de oorspronkelijke som achter het antwoord. Laat hierna de leerlingen oefenen met de sommen. Tot slot leg je uit hoe je een som in verhaalvorm uitrekent. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met eenvoudige getallen boven 1000 met de vragen:
- Wat is een hulpsom?
- Op welke manier reken jij 300 × 8500 uit?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met abstracte opgaven. Daarna oefenen de leerlingen met het vermenigvuldigen met een opgave in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen eenvoudige getallen boven 1000. Als afsluiting rekenen de leerlingen de sommen uit op het bord. Sleep de vlekken weg om de antwoorden te controleren.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met eenvoudige getallen boven 1000 eerst oefenen met het vermenigvuldigen via de nulregel. Dit oefenen ze eerst met tienvouden. Vervolgens met honderdvouden, daarna met duizendvouden. Tot slot kunnen ze oefenen met een vermenigvuldiging, waarbij een duizendvoud wordt vermenigvuldigd met een eenheid, tienvoud, honderdvoud en duizendvoud.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!