Vermenigvuldigen met een tienvoud en getal t/m 100

Vermenigvuldigen met een tienvoud en getal t/m 100

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met een tienvoud en getal t/m 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met een tienvoud en een willekeurig getal tot en met 100.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om keersommen te kunnen uitrekenen met een tienvoud en een getal tot 100, zodat je weet hoeveel je van iets hebt.

Introductie

Laat op het digibord een aantal vermenigvuldigingen zien. De leerlingen rekenen dit uit en vervolgens sleep je het vlak weg om te laten zien wat de juiste antwoorden zijn. Daarna rekenen ze een aantal sommen in verhaalvorm uit.

Instructie

Laat de som op het digibord zien en vraag hoe de leerlingen dit zouden uitrekenen. Laat vervolgens zien dat je deze som handig kunt uitrekenen door de som in twee sommen op te splitsen. Reken deze sommen uit en tel daarna de antwoorden bij elkaar op. Laat daarna een aantal andere mogelijkheden zien hoe je de som kunt uitrekenen. Zo kun je de getallen omdraaien, omdat dit makkelijker rekent of je rekent de som eerst uit zonder 0 en zet de 0 daarna achter het antwoord. Laat de leerlingen een aantal sommen uitrekenen en vraag hoe zij dit gedaan hebben. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en uit te rekenen. Laat de leerlingen daarna zelf de verhaalsommen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met een tienvoud en een getal tot en met 100 met de volgende vraag:
- Op welke manier reken jij 78 × 30 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met een vermenigvuldiging, waarbij het eerste getal een tienvoud is. Daarna moeten ze een vermenigvuldiging uitrekenen, waarbij het tweede getal een tienvoud is. Vervolgens rekenen ze een som in verhaalvorm uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met een tienvoud en een willekeurig getal tot en met 100, omdat je zo keersommen met grote getallen kunt oplossen. Als afsluiting laat je de leerlingen in tweetallen werken. Ze bedenken samen een som en rekenen vervolgens de som individueel uit. Vervolgens bespreken ze met elkaar hoe ze de som hebben uitgerekend en of ze dezelfde uitkomst hebben.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met een tienvoud en een getal tot 100 eerst oefenen met keersommen, waarbij de som bestaat uit één getal tussen de 1 en 9. Het andere getal is een willekeurig getal tot 100. Laat de leerlingen dit eerst uitrekenen. Vervolgens laat je dezelfde som zien, maar zet je een 0 achter het getal dat tussen de 1 en 9 is. Kunnen de leerlingen deze som ook handig uitrekenen?

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!