Vermenigvuldigen met een kommagetal met 3 decimalen
Vermenigvuldigen met een kommagetal met 3 decimalen

Vermenigvuldigen met een kommagetal met 3 decimalen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met één kommagetal met 3 decimalen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met kommagetallen met 3 decimalen, omdat je dan bijvoorbeeld kunt uitrekenen hoeveel kilogram de peren samen wegen.

Introductie

Je laat de leerlingen een kommagetal onder de 10 opschrijven met 1, 2 of 3 decimalen. Vervolgens gaan ze in tweetallen de getallen die ze hebben opgeschreven bij elkaar optellen. Daarna bespreek je klassikaal een aantal sommen met kommagetallen. Vraag hoe de leerlingen dit hebben uitgerekend.

Instructie

Je legt uit dat je een keersom met een kommagetal met 3 decimalen op verschillende manieren kunt uitrekenen. Leg de eerste manier uit. Hierbij moet je eerst het aantal cijfers tellen dat achter de komma staat. Vervolgens reken je de som uit, waarbij je de komma hebt weggehaald. Daarna geef je aan dat je de komma weer terug moet plaatsen. Aangezien er drie cijfers achter de komma stonden, moet er nu ook weer drie cijfers achter de komma staan. Daarna leg je de andere manier uit. Eerst reken je de som uit met de getallen voor de komma. Daarna reken je de som uit met de cijfers achter de komma. De uitkomsten van deze sommen tel je bij elkaar op. Vervolgens laat je de leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen. Vraag op welke manier zij de som hebben uitgerekend. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en vervolgens reken je samen de som uit. Je laat de leerlingen daarna zelf ook een verhaalsom oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met één kommagetal met 3 decimalen met de volgende vragen:
- Op welke manier kun je een keersom uitrekenen met een kommagetal met 3 decimalen ?
- Hoe reken jij de volgende som uit: 3 × 1,375?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een som waarbij ze zelf het antwoord van de som invullen. Daarna moeten ze een som in verhaalvorm oplossen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om te kunnen vermenigvuldigen met kommagetallen met 3 decimalen. Vraag de leerlingen hoe zij zo'n soort som zouden uitrekenen. Om te controleren of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met een kommagetal met 3 decimalen, laat je hen in groepjes werken. De een schrijft een kommagetal onder de tien met 3 decimalen en de ander dobbelt met twee dobbelstenen of een 10-zijdige dobbelsteen. Vervolgens rekenen alle leerlingen in het groepje de som uit. Tussendoor wisselen de leerlingen met het opschrijven van een getal en het gooien van de dobbelstenen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het vermenigvuldigen van een kommagetal met 3 decimalen, kun je hen een kladblaadje geven waarop ze de sommen eerst zonder kommagetallen uitrekenen. Vervolgens hoeven ze alleen maar de komma op de juiste plaats toe te voegen.

Instructiemateriaal

Kladblaadjes, dobbelstenen of een 10-zijdige dobbelsteen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!