Vermenigvuldigen met een kommagetal met 1 of 2 decimalen
Vermenigvuldigen met een kommagetal met 1 of 2 decimalen

Vermenigvuldigen met een kommagetal met 1 of 2 decimalen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met één kommagetal met één of twee decimalen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met kommagetallen met één of twee decimalen, omdat je zo bijvoorbeeld kunt uitrekenen hoeveel kilometer je hebt gefietst als je drie even grote routes hebt gefietst.

Introductie

Je laat de leerlingen een kommagetal opschrijven met één of twee decimalen. Vervolgens zoekt iedereen een maatje op met hetzelfde aantal decimalen en gaan zij de getallen die ze hebben opgeschreven bij elkaar optellen.

Instructie

Je legt uit dat je een keersom met een kommagetal met één decimaal op verschillende manieren kunt uitrekenen. Leg de eerste manier uit. Hierbij moet je eerst het aantal cijfers tellen dat achter de komma staat. Vervolgens reken je de som uit, waarbij je de komma hebt weggehaald. Daarna geef je aan dat je de komma weer terug moet plaatsen. Aangezien er één cijfer achter de komma stond, moet er nu ook weer één cijfer achter de komma staan. Daarna leg je de andere manier uit. Eerst reken je de som uit met de getallen voor de komma. Daarna reken je de som uit met het cijfer achter de komma. De uitkomsten van beide sommen tel je bij elkaar op. Vervolgens laat je de leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen. Vraag op welke manier zij de som hebben uitgerekend. Vraag hoe de leerlingen een som zouden uitrekenen waarbij er een kommagetal is met twee decimalen. Geef vervolgens aan dat dit op dezelfde manier kan als een kommagetal met één decimaal. Laat de leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en vervolgens reken je samen de som uit. Je laat de leerlingen daarna zelf ook een verhaalsom oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met één kommagetal met één of twee decimalen met de volgende vragen:
- Op welke manier kun je een som uitrekenen met een kommagetal met één of twee decimalen?
- Hoe reken jij de volgende som uit: 4 × 3,7?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een som waarbij ze de uitkomst moeten invullen. Daarna moeten ze een som in verhaalvorm oplossen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om te kunnen vermenigvuldigen met kommagetallen met één of twee decimalen. Vraag de leerlingen hoe zij zo'n soort som zouden uitrekenen. Om te controleren of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met een kommagetal met één of twee decimalen, laat je hen een aantal sommen zien. Ze moeten aangeven of de uitkomst juist is of niet. Als de uitkomst fout is, moeten ze aangeven wat het juiste antwoord is. Ook rekenen ze een som uit met een kommagetal met twee decimalen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het vermenigvuldigen van een kommagetal met één of twee decimalen, kun je hen de verschillende manieren nog eens laten zien hoe je zo'n som kunt uitrekenen. Reken samen een som stap voor stap uit.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!