Vermenigvuldigen met een honderdvoud
Vermenigvuldigen met een honderdvoud

Vermenigvuldigen met een honderdvoud

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met getallen en honderdvouden.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen vermenigvuldigen met getallen en honderdvouden, zodat ze sneller kunnen vermenigvuldigen met honderdvouden. Bijvoorbeeld als supermarkten 6 dagen open zijn en per dag 400 pakken melk verkopen, dan weet je hoeveel pakken zij in totaal in een week verkopen.

Introductie

Op het digibord staan vijf sommen. De leerlingen rekenen deze sommen uit en slepen de antwoorden naar de juiste som. Er blijven een aantal sommen over waar geen antwoord uit het rechtervak bij past. Laat de leerlingen deze sommen uitrekenen en schrijf het juiste antwoord bij de overgebleven sommen. Draai vervolgens aan de schijf op het digibord, vul dit getal in op de streep en laat de leerlingen de som uitrekenen.

Instructie

Geef aan dat je met behulp van een hulpsom de som kunt uitrekenen. De hulpsom is de som, waarbij de nullen zijn weggehaald. Controleer of de leerlingen de hulpsom bij de sommen kunnen maken. Bespreek vervolgens met behulp van de som 900 × 7 uit hoe de som wordt opgelost. De hulpsom bij het voorbeeld is dus 9 × 7. Reken eerst de hulpsom uit, dit is 63. Daarna vermenigvuldig je het antwoord van de hulpsom met 100, want dit antwoord moet 100 keer zo groot worden. Het antwoord op de som 900 × 7 = 6300. In het voorbeeld stond de eenheid 7, maar je kunt ook sommen met tienvouden en honderdvouden met behulp van de hulpsom uitrekenen. Geef vervolgens aan dat je op dezelfde manier kunt rekenen met willekeurige getallen, zoals bij de som 300 × 59. Maak eerst de hulpsom 3 × 59. Reken deze hulpsom uit. Dit kun je doen door eerst te vermenigvuldigen met de tienvouden en daarna met de eenheden. Deze antwoorden tel je op, dit is 177. Daarna vermenigvuldig je het antwoord van de hulpsom met 100, want dit antwoord moet 100 keer zo groot worden. Het antwoord op de som 300 × 59 = 17 700. Geef aan dat je goed moet kijken naar het aantal nullen in de som. Tel deze nullen, reken de hulpsom uit en zet het juiste aantal nullen terug in het antwoord. Controleer of ze de sommen kunnen oplossen. Tot slot leg je uit hoe je een som in verhaalvorm uitrekent. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met getallen en honderdvouden met de vragen:
- Wat is een hulpsom?
- Op welke manier reken jij 800 × 800 uit?
- Op welke manier reken jij 700 × 28 uit?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een som, waarbij ze moeten vermenigvuldigen met een tienvoud en een honderdvoud. Vervolgens moeten ze een som uitrekenen, waarbij ze vermenigvuldigen met een laag getal en een honderdvoud. Als laatste oefenen de leerlingen met het vermenigvuldigen met een som in verhaalvorm, waarbij ze moeten vermenigvuldigen met twee honderdvouden.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met getallen en honderdvouden, omdat je zo keersommen met grote getallen kunt oplossen. Als afsluiting moeten de leerlingen aangeven welke getallen onder de vlekken staan. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen, hun antwoord omhoog houden en sleep vervolgens de vlek weg. Laat vervolgens de leerlingen in groepjes sommen maken. Ieder groepje krijgt een dobbelsteen. Laat de groepjes eerst twee keer gooien met de dobbelsteen. Deze cijfers vormen samen een getal. Stel: ze gooien eerst 6 en dan 2, dan wordt het getal 62. Dit getal vermenigvuldigen ze met het getal op het digibord. Doe dit een aantal keer en laat de leerlingen daarna drie keer gooien en sommen uitrekenen. Je kunt deze opdracht ook klassikaal doen door de dobbelsteen op het digibord te gebruiken.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met getallen en honderdvouden eerst oefenen met het vermenigvuldigen via de nulregel. Dit oefenen ze eerst met tienvouden. Vervolgens met honderdvouden. Tot slot kunnen ze oefenen met een vermenigvuldiging, waarbij een honderdvoud wordt vermenigvuldigd met een eenheid, tienvoud en honderdvoud.

Instructiemateriaal

Dobbelstenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!