Vermenigvuldigen met 10, 100 of 1000

Vermenigvuldigen met 10, 100 of 1000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met 10, 100 of 1000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om keersommen met 10, 100 en 1000 te kunnen uitrekenen, zodat je weet hoeveel je van iets hebt.

Introductie

Laat de leerlingen het getal horen en de cijfers op de juiste plek in het HTE schema invullen.

Instructie

Geef aan dat je kunt vermenigvuldigen met 10 door achter het antwoord een nul te zetten. Bij een vermenigvuldiging met 100, komen er twee nullen achter het antwoord. Ga je vermenigvuldigen met 1000, dan komen er drie nullen achter het antwoord. Laat de leerlingen in tweetallen overleggen hoeveel nullen zij achter het antwoord zouden zetten. Vervolgens laat je een aantal sommen zien waar vlekken over een gedeelte van de som of over het antwoord staan. Vraag de leerlingen welke getallen hieronder staan en sleep de vlekken weg om het antwoord te controleren. Daarna laat je de leerlingen een aantal sommen uitrekenen en vraag je hoe zij dit gedaan hebben. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Laat de leerlingen daarna zelf de verhaalsommen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000 volgende vraag:
- Op welke manier reken jij 1000 × 375 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het vermenigvuldigen met abstracte sommen. Vervolgens rekenen ze een som in verhaalvorm uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000, omdat je zo keersommen met grote getallen kunt oplossen. Als afsluiting laat je een parkeerplaats zien. In de parkeervakken staan sommen, op de auto's staat een antwoord. Sleep de auto naar de juiste som. Daarna draai je aan drie schijven. Deze getallen vul je in op de strepen. Vervolgens ontstaat er een som die de leerlingen moeten uitrekenen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000 eerst oefenen met het vermenigvuldigen met 10. Daarna kunnen ze oefenen met vermenigvuldigingen met 100. Benadruk dat er nu twee nullen achter het antwoord komen. Tot slot kunnen ze oefenen met vermenigvuldigingen met 1000, waarbij er drie nullen achter het antwoord komen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!