Vergelijken van oppervlakten
Vergelijken van oppervlakten

Vergelijken van oppervlakten

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren oppervlakten met en zonder hokjes met elkaar vergelijken.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om oppervlakten met elkaar te kunnen vergelijken, zodat je kunt inschatten of iets past. Bijvoorbeeld als je wilt weten of de nieuwe kast tegen de muur past.

Introductie

Op het digibord staan twee oppervlakten met hokjes. De leerlingen tellen hoeveel hokjes de oppervlakte van de figuren zijn. Laat de leerlingen verwoorden hoe ze dit geteld hebben.

Instructie

Je legt uit dat wanneer je oppervlakten met hokjes met elkaar wilt vergelijken, je de hokjes kunt tellen. Tel de hokjes samen met de leerlingen en vergelijk de oppervlakten met elkaar. Leg ook uit dat je de oppervlakte met hokjes kunt berekenen door de hokjes aan de lengte en breedte van de oppervlakte te tellen en dit met elkaar te vermenigvuldigen. Bij de afbeelding met verschillende tuinen, de speeltuin en de scouting, leg je uit dat je de oppervlakten met elkaar vergelijkt door in te schatten welke het grootste of het kleinste is. Bij de oefening daarna sleept je de namen van de families die bij de oppervlakten horen van klein naar groot. Vervolgens doe je dit ook door de oppervlakten op de afbeelding erna te vergelijken en deze van klein naar groot op te schrijven.

Om te controleren of leerlingen oppervlakten met elkaar kunnen vergelijken, kun je de volgende vragen stellen:
- Wat doe je om de oppervlakte met hokjes te berekenen?
- Hoe kun je oppervlakten met hokjes met elkaar vergelijken?
- Hoe kun je oppervlakten zonder hokjes met elkaar vergelijken?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het vergelijken van oppervlakten met en zonder hokjes. Hierbij geven ze antwoord op meerkeuzevragen.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en het belang van het doel. Laat de leerlingen uitleggen hoe ze weten welke oppervlakte groter of kleiner is. Vervolgens staat er drie keer een stelling op het bord over oppervlakten met elkaar vergelijken. De leerlingen bepalen of de stelling waar of niet waar is. Wanneer ze denken dat het waar is, gaan ze staan. Wanneer het niet waar is, gaan ze zitten.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze een liniaal geven om de lengte en breedte in een afbeelding zonder hokjes met elkaar te vergelijken. Bij een oppervlakte met hokjes, kun je ze ook de hokjes laten tekenen op ruitjespapier en ze vervolgens laten tellen.

Instructiemateriaal

Eventueel ruitjespapier.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!