Vergelijken van breuken en percentages
Vergelijken van breuken en percentages

Vergelijken van breuken en percentages

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren breuken en percentages met elkaar te vergelijken

Belang

Het is handig om kommagetallen en percentages te kunnen vergelijken. Je kunt dan bepalen welk van de twee getallen het grootste is.

Introductie

Laat de leerlingen eerst de juiste breuk bij het percentage zetten. Vervolgens laat je de leerlingen het juiste percentage bij de breuk zetten.

Instructie

Om te bepalen wat meer is kun je het percentage omzetten naar een breuk. In dit geval zet je 40% om naar een breuk. 40% van 100 is als breuk 40//100. Vervolgens vereenvoudig je de breuk tot 2//5. Nu kun je de getallen met elkaar vergelijken en zie je dat 4//9 meer is. Laat nu zien hoe je dezelfde som kunt aanpakken door de breuk naar een percentage om te zetten. Vervolgens oefen je samen met de leerlingen de som 2//5 of 30%. De volgende twee sommen maken de leerlingen zelfstandig. Herhaal kort de rekentekens: <, >, = en ≠. Gebruik de stappen om te laten zien hoe je kunt bepalen of de stelling 3//8 < 33,33% klopt. In dit geval zet je de breuk om naar een percentage. Laat de leerlingen bij de volgende sommen bepalen of de stellingen waar of niet waar zijn. Laat de drie getallen zien en reken het kommagetal en de breuk om naar een percentage. Vervolgens kun je de getallen met elkaar vergelijken. Laat de leerlingen de volgende getallen op de juiste volgorde zetten. Benadruk dat ze goed kijken aan welke kant het grootste getal moet staan. Doorloop samen met de leerlingen de stappen bij de verhaalsom en laat ze de volgende twee sommen zelfstandig uitrekenen.

Om te controleren of leerlingen breuken en kommagetallen kunnen vergelijken, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe zet jij een percentage om naar een breuk?
- Hoe zet jij een breuk om naar een percentage?

Inoefening

De leerlingen vergelijken eerst een breuk en percentage, waarbij er een visuele ondersteuning zichtbaar is. Vervolgens geven ze aan of de stelling klopt of niet. Tot slot slepen ze de getallen in de juiste volgorde van minst naar meest.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om breuken en percentages met elkaar te kunnen vergelijken, zodat je kunt bepalen welk van de twee het grootst is. Vervolgens kun je de leerlingen in tweetallen laten samen werken om de twee moeilijkere sommen op te lossen en de getallen in de juiste volgorde te zetten.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vergelijken van breuken en percentages oefenen eerst met eenvoudige percentages om te zetten naar breuken en andersom. Laat vervolgens zien dat de verdeling 40//100 hetzelfde is als 40%.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!