Vergelijken en ordenen van kommagetallen met 1 of 2 decimalen
Vergelijken en ordenen van kommagetallen met 1 of 2 decimalen

Vergelijken en ordenen van kommagetallen met 1 of 2 decimalen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren kommagetallen met 1 of 2 decimalen te vergelijken en in de juiste volgorde te zetten en ze weten wanneer een getal meer of minder is.

Belang

Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om kommagetallen te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te plaatsen. Geef aan dat je op deze manier komt te weten welk product het duurste is en dat je je gespaarde geld kunt vergelijken met een product. Heb je genoeg geld om het product te kopen?

Introductie

Op het digibord staan een aantal opdrachten. Zo moeten er allereerst twee optelsommen worden opgelost. Deze getallen moeten vervolgens in het TE,th-schema ingevuld worden en daarna worden de getallen op een getallenlijn geplaatst. Laat alle leerlingen de opdrachten op papier schrijven en geef vervolgens per onderdeel een andere leerling de beurt.

Instructie

Je laat het TE,th-schema zien en legt aan de hand van een voorbeeld uit dat je dit schema kunt gebruiken om kommagetallen te vergelijken. Door de tientallen, eenheden, tienden en honderdsten met elkaar te vergelijken, kom je erachter welk getal groter of kleiner is. Hierna leg je uit dat je dit schema ook kunt gebruiken om een groepje getallen in de juiste volgorde te zetten van groot naar klein. Laat dit zien met behulp van een voorbeeld. Vervolgens zet je klassikaal een aantal getallen in de juiste volgorde en zoek je uit welk kommagetal meer of minder is. Gum de vakjes uit om het antwoord te zien.

Controleer of de leerlingen kommagetallen met 1 of 2 decimalen kunnen vergelijken en ordenen met de volgende vragen/opdrachten:
- Wanneer is het ene kommagetal meer dan het andere kommagetal?
- Hoe weet je of een kommagetal meer of minder is?
- Hoe weet je wat het kleinste of het grootste kommagetal is?
- Schrijf een kommagetal op minder dan 5,3.
- Schrijf een kommagetal op meer dan 6,78.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het bepalen welk van de drie kommagetallen het meest is. Vervolgens oefenen ze met minder met kommagetallen en wordt er geoefend om de kommagetallen in de juiste volgorde te zetten.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om kommagetallen met elkaar te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te kunnen zetten zodat je weet welk product het duurst is en of je een product kunt kopen met je spaargeld. Controleer of de leerlingen weten dat ze hierbij een TE,th-schema kunnen gebruiken als hulpmiddel en of ze weten hoe ze dit schema moeten gebruiken. Om na te gaan of de leerlingen de stof hebben begrepen, schrijven de leerlingen kommagetallen met 1 en 2 decimalen op, groter en kleiner dan 6,32. Vervolgens schrijven ze nog een kommagetal op, groter en kleiner dan 4,2. Alle opgeschreven getallen zetten ze in de volgorde van groot naar klein.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het vergelijken en ordenen van kommagetallen, kunnen oefenen met behulp van het TE,th-schema. Door in dit schema de getallen in te vullen en dit met elkaar te vergelijken, kunnen ze zien dat het ene getal meer/minder is dan het andere getal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!