Vergelijken en ordenen van kommagetallen met 1 en 2 decimalen

Vergelijken en ordenen van kommagetallen met 1 en 2 decimalen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vergelijken en ordenen van kommagetallen met 1 en 2 decimalen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren kommagetallen met 1 en 2 decimalen te vergelijken en ze weten wanneer een getal meer of minder is.

Belang

Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om kommagetallen te kunnen vergelijken. Geef aan dat je op deze manier komt te weten of er genoeg van een ingrediënt is voor een recept, bijvoorbeeld of er genoeg melk in een pak zit.

Introductie

Kijk met de leerlingen naar de kommagetallen die op het bord staan. Laat de getallen met 1 decimaal slepen naar de cirkel van de tienden en de getallen met 2 decimalen slepen naar de cirkel van de honderdsten. Bespreek de uitspraak van de getallen tijdens het slepen.

Instructie

Je laat het TE,th-schema zien en legt aan de hand van een voorbeeld uit dat je dit schema kunt gebruiken om kommagetallen te vergelijken. Door de tientallen, eenheden, tienden en honderdsten met elkaar te vergelijken, kom je erachter welk getal groter of kleiner is. Laat dit zien met behulp van een voorbeeld. Vervolgens bespreek je klassikaal welk getal meer of minder is en sleep je de getallen naar het juiste vak.

Controleer of de leerlingen kommagetallen met 1 en 2 decimalen kunnen vergelijken en ordenen met de volgende vragen/opdrachten:
Wanneer is het ene kommagetal meer dan het andere kommagetal?
- Hoe weet je of een kommagetal meer of minder is?
- Schrijf een kommagetal op minder dan 3,1.
- Schrijf een kommagetal op meer dan 7,25.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het in de juiste volgorde zetten van kommagetallen. Daarna bepalen ze welk van de twee kommagetallen meer is en daarna oefenen ze welk van de drie kommagetallen het meest is.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om kommagetallen met elkaar te kunnen vergelijken zodat je weet of je van een ingrediënt genoeg hebt voor een recept. Controleer of de leerlingen weten dat ze hierbij een TE,th-schema kunnen gebruiken als hulpmiddel en of ze weten hoe ze dit schema moeten gebruiken. Om na te gaan of de leerlingen de stof hebben begrepen, oefenen ze in tweetallen. Eerst schrijft de ene leerling twee kommagetallen op tot 10, zowel een kommagetal met 1 als met 2 decimalen en vraagt aan de andere leerling welk getal meer of minder is. Daarna wisselen ze van beurt en mag de ander twee kommagetallen opschrijven.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het vergelijken en ordenen van kommagetallen, kunnen oefenen met behulp van de TE,th-schema. Door in dit schema de getallen in te vullen en dit met elkaar te vergelijken, kunnen ze zien dat het ene getal meer/minder is dan het andere getal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!