Vergelijken en ordenen van getallen t/m 50

Vergelijken en ordenen van getallen t/m 50

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vergelijken en ordenen van getallen t/m 50
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen van 20 tot en met 50 met elkaar te vergelijken en in de juiste volgorde te zetten en ze weten wanneer een getal meer of minder is.

Belang

Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om getallen te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te plaatsen. Geef aan dat je hierdoor meerdere getallen kunt ordenen. Zo kan de postbode de huisnummers met elkaar vergelijken en weet hij of hij verder of terug moet lopen om de brief bij het juiste huisnummer te bezorgen. En hij kan alle post in de juiste volgorde leggen. Hierdoor hoeft hij niet steeds heen en weer te lopen van het begin van de straat naar het einde van de straat.

Introductie

Op het digibord staan een aantal getallen waarbij de leerlingen moeten aangeven welk getal minder dan 29 is en welk getal meer dan 42 is. Om te controleren of de leerlingen de juiste getallen hebben gekozen, kun je het vakje uitgummen en komen de juiste getallen in beeld. Herhaal dit nogmaals, maar nu moeten de leerlingen weten wat de juiste volgorde is. Je kunt weer nagaan of de leerlingen het juiste antwoord hebben gekozen door de grijze vakjes uit te gummen.

Instructie

Je laat de getallenlijn op het digibord zien en laat zien dat het ene getal meer is dan het andere getal. Hoe verder een getal op de getallenlijn staat, hoe groter het is. Hierna leg je uit dat je een groepje getallen op volgorde kan zetten van minst naar meest. Dit doe je aan de hand van de getallenlijn op het digibord. Je vergelijkt de getallen en kijkt welk getal als eerste komt op de getallenlijn. Dit is het kleinste getal. Het grootste getal komt als laatste voor op de getallenlijn. Vervolgens vergelijk je klassikaal een aantal getallen en zet deze in de juiste volgorde.

Controleer of de leerlingen getallen tot en met 50 kunnen vergelijken en ordenen met de volgende vragen/opdrachten:
- Wanneer is het ene getal meer dan het andere getal?
- Hoe weet je of een getal meer of minder is?
- Welk getal is meer dan 39? Hoe weet je dat?
- Schrijf een getal op minder dan 26.
- Schrijf een getal op meer dan 43.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met getallen waarbij ze het minst of het meest moeten herkennen. Vervolgens oefenen ze om meerdere getallen in de juiste volgorde te zetten van minst naar meest.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om getallen met elkaar te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te kunnen zetten zodat je weet of je verder of terug moet lopen om de post bij het juist huisnummer te bezorgen. En als je veel brieven moet bezorgen, kun je dit in de juiste volgorde leggen. Controleer of de leerlingen weten dat ze hierbij een getallenlijn kunnen gebruiken als hulpmiddel en of ze weten hoe ze getallen in de juiste volgorde van minst naar meest moeten zetten. Om na te gaan of de leerlingen dit begrepen hebben, staat er een getallenreeks op het digibord die de leerlingen in de juiste volgorde moeten zetten en waarbij ze moeten aangeven welk getal het minst en welk getal het meest is.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met getallen vergelijken en ordenen, kunnen oefenen met behulp van de getallenlijn. Door op de getallenlijn aan te wijzen waar de getallen staan, zien ze dat het ene getal meer is dan het andere getal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!