Vergelijken en ordenen van getallen t/m 20

Vergelijken en ordenen van getallen t/m 20

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vergelijken en ordenen van getallen t/m 20
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen van 1 tot en met 20 met elkaar te vergelijken en in de juiste volgorde te zetten en ze weten wanneer een getal meer of minder is.

Belang

Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om getallen te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te plaatsen. Geef aan dat je hierdoor meerdere getallen kunt ordenen. Zo kun je een aantal spullen in de juiste volgorde zetten van goedkoop naar duur. Daarnaast weet je welk voorwerp het duurst is en welk voorwerp het goedkoopst is.

Introductie

Je deelt getalkaartjes van 1 tot en met 20 uit in de klas. Vervolgens geef je een opdracht, zoals: iedereen met een getal meer dan 15 gaat staan. Herhaal dit meerdere keren en wissel af met de begrippen meer en minder.

Instructie

Je laat de telrij op het digibord zien en laat zien dat het ene getal meer is dan het andere getal. Hierna leg je uit dat je een groepje getallen op volgorde kan zetten van minst naar meest. Dit doe je aan de hand van de telrij op het digibord. Je vergelijkt de getallen en kijkt welk getal als eerste komt in de telrij. Dit is het kleinste getal. Het grootste getal komt als laatste voor in de telrij. Vervolgens vergelijk je klassikaal een aantal getallen en zet deze in de juiste volgorde.

Controleer of de leerlingen getallen tot en met 20 kunnen vergelijken en ordenen met de volgende vragen:
- Hoe zet je getallen in de juiste volgorde?
- Wanneer is het ene getal meer dan het andere getal?
- Hoe weet je wat het kleinste getal is?
- Hoe weet je wat het grootste getal is?
- Welk hulpmiddel kun je gebruiken om getallen in de juiste volgorde te zetten?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met getallen waarbij ze het minst of het meest moeten herkennen. Vervolgens oefenen ze om meerdere getallen in de juiste volgorde te zetten van minst naar meest.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om getallen met elkaar te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te kunnen zetten zodat je weet wat duurder is. Controleer of de leerlingen weten dat ze een telrij kunnen gebruiken als hulpmiddel en of ze weten hoe ze getallen in de juiste volgorde van minst naar meest moeten zetten. Doe dit aan de hand van een getallenreeks op het digibord. Laat de leerlingen dit in de juiste volgorde zetten en vraag ook of ze weten welk getal het minst en het meest is.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met getallen vergelijken en ordenen, kunnen oefenen met behulp van de telrij. Door in de telrij aan te wijzen waar de getallen staan, zien ze dat het ene getal meer is dan het andere getal.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes van 1 tot en met 20.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!