Vergelijken en ordenen van getallen t/m 10.000

Vergelijken en ordenen van getallen t/m 10.000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vergelijken en ordenen van getallen t/m 10.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen van 1000 tot en met 10 000 met elkaar te vergelijken en in de juiste volgorde te zetten en ze weten wanneer een getal meer of minder is.

Belang

Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om getallen te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te plaatsen. Geef aan dat je op deze manier komt te weten op welke dag het het drukst is in een pretpark. Vervolgens kun je dit in de juiste volgorde zetten van rustig naar druk.

Introductie

Alle leerlingen schrijven een getal op tussen de 100 en 1000. Je laat drie leerlingen naar voren komen met hun opgeschreven getal en vraagt aan hen om in de juiste volgorde te gaan staan, van klein naar groot. Stel aan de klas de vraag welk getal het grootst is en welk getal het kleinst is en laat daarbij weten dat het ook belangrijk is dat de leerlingen een uitleg kunnen geven waarom een getal het grootst of het kleinst is. Hierna laat je nog een leerling naar voren komen met zijn opgeschreven getal en vraagt aan de klas bij welk getal het getal van de laatste leerling het dichtstbij ligt.

Instructie

Je laat het DHTE-schema zien en legt aan de hand van een voorbeeld uit dat je dit schema kunt gebruiken om getallen te vergelijken. Door de duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden met elkaar te vergelijken, kom je erachter welk getal het grootst of het kleinst is. Hierna leg je uit dat je dit schema ook kunt gebruiken om een groepje getallen in de juiste volgorde te zetten van groot naar klein. Laat dit zien met behulp van een voorbeeld. Vervolgens vergelijk je klassikaal een aantal getallen en bespreek je waar de getallen in de juiste volgorde staan. Het antwoord zie je door het vakje weg te slepen.

Controleer of de leerlingen getallen tot en met 10 000 kunnen vergelijken en ordenen met de volgende vragen/opdrachten:
- Wanneer is het ene getal meer dan het andere getal?
- Hoe weet je of een getal meer of minder is?
- Welk getal is meer dan 7300? Hoe weet je dat?
- Schrijf een getal op minder dan 4930.
- Schrijf een getal op meer dan 6929.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met de begrippen meer, minder, meest en minst met ondersteunende afbeeldingen. Vervolgens wordt er met deze begrippen geoefend in verhaalvorm en daarna oefenen ze dit aan de hand van getallen op volgorde zetten.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om getallen met elkaar te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te kunnen zetten zodat je weet op welke dag er de meeste bezoekers zijn in een pretpark. Controleer of de leerlingen weten dat ze hierbij een DHTE-schema kunnen gebruiken als hulpmiddel en of ze weten hoe ze dit schema moeten gebruiken. Om nog eens te oefenen gaan de leerlingen in tweetallen oefenen met een verhaaltjessom. Iedereen bedenkt zijn eigen verhaaltjessom en ze lossen de som van elkaar op. Benadruk dat je een DHTE-schema kunt gebruiken als hulpmiddel bij het vergelijken van deze getallen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met getallen vergelijken en ordenen, kunnen oefenen met behulp van het DHTE-schema. Door in dit schema de getallen in te vullen en dit met elkaar te vergelijken, kunnen ze zien dat het ene getal meer/minder is dan het andere getal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!